Analiza możliwości restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Usługowo - Turystycznego FWP oddział w Krynicy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Chryczyk Czesława
dc.date.accessioned 2014-01-21T23:50:59Z
dc.date.available 2014-01-21T23:50:59Z
dc.date.issued 2003
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4491
dc.description.abstract Wprowadzanie zmian jest istotnym warunkiem trwania i rozwoju przedsiębiorstw w warunkach gospodarki rynkowej. Przedsiębiorstwo chcąc osiągnąć przewagę konkurencyjną na rynku musi się dostosowywać do zmian otoczenia. Temat pracy jest ściśle związany z zaistniałą w Polsce sytuacją gospodarczą a przede wszystkim turystyką. Kryzys, jaki wystąpił w tej dziedzinie po roku 1988 oparty był głównie na procesie przejścia do gospodarki rynkowej. Państwo stanęło w obliczu transformacji systemu gospodarczego, obejmującej przekształcenia instytucjonalno - ekonomiczne i restrukturyzację gospodarki, które przyniosły nieuniknione załamanie się rynku turystycznego w Polsce. Kryzys ten spowodowały między innymi spadek siły nabywczej społeczeństwa jak też wzrost kosztów działalności. Efekty tej sytuacji wykazały, iż dotychczasowy standard usług i metody zarządzania są nieużyteczne w nowych realiach. Przed rokiem 1989 społeczeństwo polskie było bardzo mało zróżnicowane ze względu na sytuację materialną, co miało wpływ na świadczenie usług - niski poziom usług dla szerokiego kręgu odbiorców. Po przemianach jakie nastąpiły po 1988 r., społeczeństwo jest zdecydowanie bardziej zróżnicowane. Stosunkowo wąska, bardzo zamożna, bardzo wymagająca grupa odbiorców usług i olbrzymia część społeczeństwa, rzadko korzystająca ze specjalnych usług jakimi są usługi wczasowe, sanatoryjne etc. Głównym celem pracy jest analiza przesłanek przetrwania i rozwoju firmy Funduszu Wczasów Pracowniczych i zaproponowanie dla niej strategii marketingowej. W niniejszej pracy zgłębiono wiedzę o problemach zaistniałych w tej firmie po roku 1988. Podjęto również próbę przygotowania procesu naprawczego a także przystosowawczego FWP do realiów i umocnienia tejże firmy na polskim rynku. Planując ten proces uwzględniono dotychczasowe przedsięwzięcia. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject restrukturyzacja przedsiębiorstw pl
dc.subject przedsiębiorstwo usługowo-turystyczne pl
dc.subject restrukturyzacja personalna pl
dc.subject restrukturyzacja systemu zarządzania pl
dc.subject program naprawczy pl
dc.subject bariery finansowe pl
dc.subject bariery prawne pl
dc.subject bariery osobowo-społeczne pl
dc.subject analiza SWOT FWP Oddziału Krynickiego pl
dc.subject Fundusz Wczasów Pracowniczych pl
dc.title Analiza możliwości restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Usługowo - Turystycznego FWP oddział w Krynicy pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info