Poziom optymizmu a akceptacja własnej fizyczności u dziewcząt i chłopców w okresie późnej adolescencji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tylikowska, Anna
dc.contributor.author Niemiec, Kamila
dc.date.accessioned 2014-01-23T09:03:23Z
dc.date.available 2014-01-23T09:03:23Z
dc.date.issued 2013-10-31 09:02:35
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4540
dc.description.abstract Tematem niniejszej pracy magisterskiej jest „Poziom optymizmu a akceptacja własnej fizyczności u dziewcząt i chłopców w okresie późnej adolescencji”. W związku z powyższym realizowany projekt badawczy jest próbą odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy poziomem optymizmu a akceptacją własnej fizyczności u młodzieży w okresie późnej adolescencji. Poza opisem zagadnień teoretycznych w pracy zaprezentowane zostały również badania własne. Zostały one przeprowadzone przy użyciu trzech metod psychologicznych: Kwestionariusza Optymizmu R. Stacha (KO), Skali Oceny Własnej Fizyczności S. Tucholskiej i K. Ziętkowskiej (SOWF), Testu Orientacji Życiowej LOT-R, M.F. Scheiera, Ch.S. Carvera, M.W. Bridgesa, opracowanego przez R. Poprawę i Z. Juczyńskiego oraz arkusza personalnego własnej konstrukcji. Badanie przeprowadzone zostało w czerwcu 2013 roku. Wzięło w nim udział 130 adolescentów w wieku od 18 do 21 roku życia. W grupie tej znajdowało się 65 dziewcząt oraz 65 chłopców. Wszystkie testy wykonane przez badanych nadawały się do dalszej analizy. Uzyskane na podstawie badań rezultaty, pozwalają na wyciagnięcie wniosków, potwierdzających istnienie związku pomiędzy poziomem optymizmu a akceptacją własnej fizyczności u chłopców i dziewcząt w okresie późnej adolescencji. pl
dc.description.abstract The topic of master thesis is: “The level of optimism versus the acceptance of the body within the teenagers in the late adolescence period”. This implementing research answered on a question whether there is any connection between the level of optimism and the acceptance of the body within the teenagers in the late adolescence period. In addition to the description of theoretical concepts, the research was implemented with the usage of self-developed personal sheet and three psychological methods such as: Kwestionariusz Optymizmu, by R. Stach (KO); Skala Oceny Własnej Fizyczności, by S. Tucholska and K. Ziętkowskia (SOWF); Test Orientacji Życiowej LOT-R, by M. Scheier, Ch.S. Carver, M.W. Bridges worked actually by R. Poprawa, Z. Juczyński. The research took place in June 2013. Exactly 130 participants took part in it. They were in the age between 18 and 21 years. It includes 65 boys and 65 girls. All of the tests were adequate for further analysis. Research’s findings reflect that there is a connection between the level of optimism and the acceptance of the body within the teenagers in the late adolescence period. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject optymizm pl
dc.subject akceptacja własnego ciała pl
dc.subject akceptacja własnej fizyczności pl
dc.subject obraz siebie pl
dc.subject adolescencja pl
dc.subject kult ciała pl
dc.subject optimism pl
dc.subject body acceptance pl
dc.subject physical acceptance pl
dc.subject self-image pl
dc.subject adolescence pl
dc.subject body cult pl
dc.title Poziom optymizmu a akceptacja własnej fizyczności u dziewcząt i chłopców w okresie późnej adolescencji pl
dc.title.alternative The level of optimism versus the acceptance of the body within the teenagers in the late adolescence period pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-22T10:12:00Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info