Analiza motywacji pozapłacowej na przykładzie instytucji Publicznego Przedszkola w Porąbce Uszewskiej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Chmielarz, Brygida
dc.date.accessioned 2014-01-24T09:26:52Z
dc.date.available 2014-01-24T09:26:52Z
dc.date.issued 2012-09-27 16:57:55
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4572
dc.description.abstract Realizowany przez dyrekcję Przedszkola system motywacyjny wiąże się z koniecznością poznania swoich podwładnych, gdyż w sposób bezpośredni związane jest to z wcieleniem w życie idei demokratycznych, w których to pracownik może wyrazić swoje zdanie. Praca poświęcona jest głównie motywacji pozapłacowej pracowników oraz ich wydajność. Celem pracy jest ocena systemu motywacji pozapłacowej w badanej instytucji i zaproponowanie ewentualnych usprawnień. Rozdział pierwszy dotyczy przede wszystkim motywacji pracowników do pracy. Opisano ogólny zarys motywacji, przedstawiono czym jest i jak jest rozumiana motywacja, a także jakie cele i funkcje spełnia motywacja w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Na uwagę zasługują także teorie i modele motywowania pracowników. Rozdział drugi, dotyczy motywacji pozapłacowej. Na pierwszy plan wysuwa się pojęcie motywacji pozapłacowej, na którą składają się: sposoby pozapłacowego motywowania pracowników oraz nagrody i kary jako bodźce, które tą motywacje mogą stymulować bądź też zagłuszyć. W ostatnim rozdziale ukazano charakterystykę Publicznego Przedszkola w Porąbce Uszewskiej oraz sytuację pracowników z punktu widzenia motywacji pozapłacowej. Rozdział zawiera metodykę badań empirycznych, identyfikację przedszkola, ocenę metod motywacji pozapłacowych w organizacji oraz proponowane przeze autorkę zmiany dotyczące funkcjonowania systemu motywacyjnego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject motywacje pozapłacowe pl
dc.subject przedszkola pl
dc.title Analiza motywacji pozapłacowej na przykładzie instytucji Publicznego Przedszkola w Porąbce Uszewskiej pl
dc.title.alternative The analysis of non-financial incentives illustrated by the example of an institution: state kindergarten in Porabka Uszewska pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-23T17:02:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info