Komputerowe wspomaganie zarządzania laboratorium chemicznym na przykładzie Pracowni Badań Środowiskowych w Delegaturze w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Frankiewicz, Jerzy
dc.contributor.author Kapusta, Marek
dc.date.accessioned 2014-01-24T11:36:44Z
dc.date.available 2014-01-24T11:36:44Z
dc.date.issued 2012-07-23 09:59:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4597
dc.description.abstract Praca ma na celu przedstawienie komputerowego wspomagania zarządzania laboratorium chemicznym na przykładzie Pracowni Badań Środowiskowych w Delegaturze w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. W pierwszym rozdziale omówiono rozwój teorii zarządzania oraz ich funkcje. Kolejny rozdział poświęcono zagadnieniom zarządzania informacją i wiedzą. W następnym rozdziale dokonano przeglądu systemów informatycznych w organizacji i niektóre z nich pokrótce opisano. Czwarty rozdział to charakterystyka Pracowni Badań Środowiskowych w Delegaturze w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie. Ostatnie rozdziały poświęcone są systemowi komputerowego wspomagania zarządzania laboratorium chemicznym CS-17 klasy LIMS. Nowoczesne laboratoria z systemem zarządzania informacją laboratoryjną (LIMS) dzięki komputerowemu wsparciu posiadają usystematyzowanie pracy zgodnie z wymaganiami systemów zapewnienia jakości. Usprawniły proces zarządzania zasobami ludzkimi, sprzętowymi i materiałowymi. Komputerowe wspomaganie procesu zarządzania wpływa na zwiększenie wydajności pracy i zmniejszenie jej kosztów, co nie jest bez znaczenia w obrocie ekonomicznym. Automatyczna analiza i raportowanie wyników pozwalają na szybkie i sprawne wykonywanie oznaczeń. LIMS zapewnia także szybki przepływ informacji i dostęp do danych archiwalnych. Podsumowujac, program jest przyjazny dla użytkownika i niewatpliwie w znacznym stopniu usprawnia pracę oraz ogranicza do absolutnego minimum konieczność wykonania tych samych czynnosci w wersji papierowej. Wymaga jednak bardzo dużego zaangażowania, skupienia i systematyczności na etapie wdrażania jak i pózniejszej eksploatacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject zarządzanie informacją pl
dc.subject informatyczne systemy zarządzania pl
dc.subject komputerowe wspomaganie zarządzania pl
dc.subject zintegrowane systemy informatyczne pl
dc.subject zintegrowane systemy zarządzania pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.title Komputerowe wspomaganie zarządzania laboratorium chemicznym na przykładzie Pracowni Badań Środowiskowych w Delegaturze w Tarnowie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Krakowie pl
dc.title.alternative Computer assisted management of chemical laboratory as exemplified by Environmental Research Centre of Voivodship Inspectorate of the Environmental Protection in Cracow, the Branch Office in Tarnow pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-24T10:08:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info