Marketing szeptany i wirusowy w Internecie jako formy marketingu bezpośredniego

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stach, Przemysław
dc.contributor.author Tyńska, Joanna
dc.date.accessioned 2014-01-24T18:03:37Z
dc.date.available 2014-01-24T18:03:37Z
dc.date.issued 2012-05-12 15:36:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4622
dc.description.abstract Internet jest obecnie najszybciej rozwijającym się medium komunikacji pomiędzy firmą a potencjalnym konsumentem jak również wszystkimi jego użytkownikami. Praca składa się z dwóch głównych części, z czego pierwsza obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z marketingiem bezpośrednim a w szczególności jego formami w Internecie. Drugą cześć poświęcono przedstawieniu wyników ilościowej metody badawczej, jaką stanowiła ankieta bezpośrednia. Cześć teoretyczna złożona jest z trzech rozdziałów. Zdefiniowano pojęcie marketingu bezpośredniego oraz wymieniono jego rodzaje, czynniki wpływające na wzrost znaczenia tego zagadnienia oraz korzyści jakie wypływają z jego stosowania. Drugi rozdział poświęcono marketingowi internetowemu. Omówiono istotę marketingu online i handlu elektronicznego oraz fenomen ich szybkiego rozwoju. W tym miejscu scharakteryzowano konsumenta online jak również sposoby komunikacji pomiędzy nim a firmą. Natomiast trzeci rozdział opisuje mechanizmy działania marketingu szeptanego i wirusowego oraz analizę możliwości komunikacji nieformalnej istniejącej w Internecie. Komunikacja nieformalna to te komunikaty wysyłane na rynek, mające istotne znaczenie promocyjne, ale dotychczas nie zaliczane do promocji. Cześć badawczą pracy oparto na szczegółowej analizy danych zebranych w badaniu ankietowym. Ankieta bezpośrednia przeprowadzona została na grupie 50 osób w wieku od lat 18 do 50 lat. Wyniki badania wskazują na istnienie korelacji pomiędzy działaniami prowadzonymi w ramach koncepcji marketingu szeptanego i wirusowego w Internecie, a zachowaniami nabywczymi ankietowanych. Jak wskazują zabrane dane zależność ta w dużej mierze uwarunkowana jest wiekiem potencjalnych konsumentów oraz ich płcią. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing bezpośredni pl
dc.subject marketing internetowy pl
dc.subject marketing szeptany pl
dc.subject marketing wirusowy pl
dc.title Marketing szeptany i wirusowy w Internecie jako formy marketingu bezpośredniego pl
dc.title.alternative Word of mouth marketing and viral marketing on the Internet as forms of direct marketing pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-24T14:16:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info