Ocena wykorzystania aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie dębickim w latach 2007 - 2011

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaczmarek, Jarosław
dc.contributor.author Sztorc, Dominika
dc.date.accessioned 2014-01-25T10:15:56Z
dc.date.available 2014-01-25T10:15:56Z
dc.date.issued 2012-12-07 14:20:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4670
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena wykorzystywania aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu dębickiego oraz funkcjonowania Powiatowego Urzędu Pracy. Praca ma charakter teoretyczno empiryczny. Całość pracy została podzielona na pięć rozdziałów, z których pierwsze trzy rozdziały stanowią teoretyczne przybliżenie omawianej tematyki, natomiast rozdział czwarty i piąty przedstawiają sytuację na rynku pracy powiatu dębickiego w latach 2007-2011 oraz ukazują efektywność działań prowadzonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy. W podsumowaniu przedstawiono najważniejsze wnioski i obserwacje, dokonane na podstawie analizy przedstawionych danych liczbowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject przeciwdziałanie bezrobociu pl
dc.subject funkcjonowanie PUP pl
dc.subject urzędy pracy pl
dc.subject formy przeciwdziałania bezrobociu pl
dc.title Ocena wykorzystania aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu w powiecie dębickim w latach 2007 - 2011 pl
dc.title.alternative The assessment of using active and passive forms of the unemployment counteraction in Dębica district in the years 2007-2011 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-22T16:35:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info