Radzenie sobie ze stresem przez młodzież nieśmiałą

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tucholska, Stanisława
dc.contributor.author Krawczyk, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-01-25T10:22:30Z
dc.date.available 2014-01-25T10:22:30Z
dc.date.issued 2012-06-28 00:10:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4671
dc.description.abstract Nieśmiałość jest zjawiskiem powszechnym, choć jej przejawy zależne są od wpływów kulturowych. Nieśmiałość stanowi istotny problem jednostkowy i społeczny, gdyż zmniejsza swobodę działania i utrudnia osiąganie zamierzonych celów. Zachowania zaradcze młodzieży nieśmiałej są stosunkowo nowym obszarem badawczym. Celem realizowanego projektu jest odpowiedź na pytanie: Czy i jakie różnice występują w zakresie zachowań zaradczych pomiędzy młodzieżą nieśmiałą, a młodzieżą nie cechującą się nieśmiałością? Aby na nie odpowiedzieć przeprowadzono badania w grupie 192 uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do badań wykorzystano następujący zestaw metod psychologicznych: Kwestionariusz „N” R.W. Croziera, Skala „T” N. Eisenberg, R. Fabes i B. Murphy, Kwestionariusz COPE Ch. Carvera, Arkusz personalny własnego autorstwa. Analiza statystyczna i psychologiczna materiału empirycznego wskazuje, iż młodzież nieśmiała różni się znacząco od swoich rówieśników, których nie charakteryzuje nieśmiałość w sposobie radzenia ze stresem. Nieśmiali adolescenci preferują zachowania zaradcze typu: zaprzestanie działań, odwracanie uwagi, zaprzeczanie oraz zwrot ku religii. Można je określić jako zachowania pasywne, a przez to mało efektywne. Młodzież, która nie cechuje się nieśmiałością wybiera następujące zachowania zaradcze: konsumpcję alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, poszukiwanie wsparcia emocjonalnego oraz instrumentalnego, pozytywne przewartościowanie i rozwój. Są to zachowania aktywne, niektóre z nich bardzo ryzykowne. pl
dc.description.abstract Shyness is a common phenomenon despite the fact that its symptoms are dependent on cultural influences. Shyness is a crucial individual and social problem as it reduces the freedom of action and makes it difficult to achieve the intended objectives. Remedial behaviour of shy youth is a relatively new area of the research. The aim of the project is to answer the question: Do any if yes what differences exist in the field of remedial behaviour between shy youth and teenagers who are not shy? In order to answer the question special research was conducted among 192 high school students. Various psychological methods were used in the research: The questionnaire “N” R.W. Croziera, The scale „T” N. Eisenberg, R. Fabes i B. Murphy, The questionnaire COPE Ch. Carvera, Personal sheet own authorship. The statistical and psychological analysis of empirical material indicates that shy youth differs a lot from their not shy peers in a way of coping with stress. Shy adolescents prefer the following remedial behaviour: cessation of actions, diverting attention, denial and turning to religion. This remedial behaviour may be described as passive one and thus ineffective. Young people who are not shy choose the foolowing ways of behaviour: consumption of alcohol or other drugs, searching of emotional and instrumental support, positive reevaluation and development. These are active behaviour and some of them are very risky. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject nieśmiałość pl
dc.subject młodzież pl
dc.subject stres pl
dc.subject psychologia pl
dc.title Radzenie sobie ze stresem przez młodzież nieśmiałą pl
dc.title.alternative Coping and shyness among youth pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-22T10:22:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info