Plan marketingowy firmy „Fenix” zajmującej się badaniami rynku i wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach na terenie Podhala

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Wielkiewicz, Sylwia
dc.date.accessioned 2014-01-25T10:38:41Z
dc.date.available 2014-01-25T10:38:41Z
dc.date.issued 2012-07-02 22:12:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4673
dc.description.abstract Niniejsza praca została poświęcona problemowi planowania marketingowego. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano istotę planowania marketingowego, omówiono zasady opracowywania planu marketingowego i jego strukturę. Ponadto analizie poddano funkcje oraz znaczenie planowania marketingowego. W rozdziale drugim zaprezentowano charakterystykę rynku Podhala – firm będących potencjalnymi odbiorcami usług marketingowych oferowanych przez projektowaną firmę. Przedstawiono ogólną charakterystykę rynku. W rozdziale trzecim zaprezentowano wyniki badań bezpośrednich, których ogólnym celem było sprawdzenie, czy na rynku Podhala rzeczywiście istnieje zapotrzebowanie na usługi marketingowe. Badanie przeprowadzono na 30 przedsiębiorcach omawianego rynku. Okazało się jednak, iż właściciele firm z Podhala promowanie swojej działalności uznają za zbędną, pomimo zauważalnego spadku zainteresowania świadczonymi przez nich usługami. Jeżeli decydują się na promowanie swej firmy to wykorzystują w tym celu nośniki reklamy, które nie są dostosowane nie tylko do rodzaju prowadzonej działalności, ale i nie docierają do grupy docelowej. Wnioski płynące z przeprowadzonego badania, sugerują, iż sytuacja ta może ulec zmianie w momencie, gdy przedsiębiorcy zyskają świadomość korzyści jakie może im przynieść wdrożenie działań marketingowych w firmie. Niezbędną będzie zatem akcja promocyjna nastawiona na wzrost świadomości przedsiębiorców. W tym celu firma „Fenix” przewidziała m.in. event z udziałem władz lokalnych, co przyciągnie prasę a firmie może dać darmowy rozgłos. W ostatnim rozdziale niniejszej pracy przedstawiono autorski plan marketingowy firmy „Fenix”, który objął swym zasięgiem kolejne 3 lata funkcjonowania firmy. pl
dc.description.abstract The following thesis deals with the problem of launching a new company in the Podhale market. It consists of four chapters. In the first chapter, author presents the theory of the marketing plan. She discusses its definition, function and meaning. Chapter two consists of the description of the market in the Podhale region, including the size of the market, its potential and competition. In the third chapter, the scheme of author’s research is presented. Its aim was to check if there was any demand for marketing services in the Podhale market, and if the entrepreneurs were willing to pay for them. The research was carried out among 30 local enterprises. However, it turned out that Podhale companies’ owners find advertising of their own companies unnecessary despite the noticeable decrease in customers’ interest in their services. Whenever they decide to advertise their firms, they use a type of advertising which is not suitable for their businesses and which does not reach their target group. The results from the questionnaire, which was used as a research tool, clearly showed that the situation could be changed if the entrepreneurs became aware of the advantages of implementing marketing tools in their companies. It is essential to launch a promotional campaign to increase the entrepreneurs’ awareness. Therefore, the FENIX Company planned an event in which the local authorities will participate. This event is thought to attract media’s attention and to give the company a lot of publicity. Business plan of the FENIX Company, which comprises three years of the company’s activity, is presented in the last paragraph of the following thesis. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing pl
dc.subject Podhale pl
dc.subject planowanie marketingowe pl
dc.subject plan marketingowy pl
dc.subject marketing pl
dc.subject marketing planning pl
dc.subject marketing plan pl
dc.title Plan marketingowy firmy „Fenix” zajmującej się badaniami rynku i wdrażaniem innowacji w przedsiębiorstwach na terenie Podhala pl
dc.title.alternative Marketing plan of the company "FENIX" market research and implementation of innovation in enterprises in the Highlands pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-20T20:33:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info