Wybór strategii promocji gminy na przykładzie gminy Piwniczna Zdrój

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Jabłońska Jolanta
dc.date.accessioned 2014-01-25T13:51:15Z
dc.date.available 2014-01-25T13:51:15Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4687
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest próba wyboru strategii promocji dla miasta i gminy Piwniczna Zdrój. Tezę pracy stanowi stwierdzenie, że strategia promocji gminy jest czynnikiem kształtującym wizerunek gminy. Pierwsza hipoteza badawcza brzmi: ”Miasto i gmina Piwniczna Zdrój posiada walory sprzyjające rozwojowi turystyki”. Druga hipoteza badawcza zakłada, że „Promocja gminy wpływa na rozwój turystyki”. Przedstawiono zakres działania i zadania gminy. charakterystykę podstawowych organów i jednostek pomocniczych gminy oraz podano cele i zadania, jakie powinna spełniać strategia rozwoju w gminie. Zdefiniowano pojęcie promocji oraz scharakteryzowano jej podstawowe instrumenty a także przedstawiono etapy formułowania strategii promocji instytucji. Przedstawiono walory przyrodnicze miasta i gminy Piwniczna Zdrój, takie jak klimat, wody, ukształtowanie powierzchni, które sprzyjają uprawianiu wszelkich form turystyki w regionie. Zamieszczone zostały informacje dotyczące przeszłości miasta oraz jego walorów zabytkowych. Scharakteryzowano czynniki zewnętrzne sprzyjające rozwojowi turystyki w mieście i gminie takie jak dostępność komunikacyjna oraz baza noclegowa i gastronomiczna. Pokazano, jakie działania rozwojowe zamierzają podjąć władze miasta i gminy aby w przyszłości przyniosły miastu i jego mieszkańcom zyski. Zaprezentowano także ważniejsze zamierzenia inwestycyjne mające na celu dalszy rozwój uzdrowiska. Przedstawiono, w jaki sposób będzie kształtowana strategia promocji gminy. Punktem wyjścia do rozważań było określenie wizerunku miasta i zdefiniowanie celów, jakie ma spełniać strategia promocji w mieście i gminie Piwniczna Zdrój. Następnie określono grupy, do których skierowane będzie przesłanie promocyjne oraz scharakteryzowano środki promocji, które będą miały wpływ na lepszy przekaz działań promocyjnych. W dalszej części pokazano, jakie środki finansowe władze miasta i gminy przeznaczają na promocję regionu. Podsumowaniem jest ocena skuteczności działań promocyjnych na terenie miasta i gminy z pomocą wskaźników ilościowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject promocja pl
dc.subject planowanie strategii promocji pl
dc.subject inwestycje pl
dc.subject wizerunek pl
dc.subject plan rozwoju lokalnego pl
dc.title Wybór strategii promocji gminy na przykładzie gminy Piwniczna Zdrój pl
dc.title.alternative The choice of the promotional strategy on the ex ample of Piwniczna Zdrój borough en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info