Wpływ komunikacji marketingowej na wielkość sprzedaży materiałów budowlanych na przykładzie F.H. BOZ S.A. w Rzeszowie.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wiktor, Jan
dc.contributor.author Zgórski Grzegorz
dc.date.accessioned 2014-01-25T17:02:30Z
dc.date.available 2014-01-25T17:02:30Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4705
dc.description.abstract W czasie coraz to większego nasycenia rynku komunikacja marketingowa, a w szczególności reklama oraz promocja sprzedaży stają się istotnym składnikiem łączenia przedsiębiorstw z rynkiem. Komunikacja marketingowa scala ze sobą wszystkich uczestników rynku, informuje, kreuje, a następnie zaspakaja potrzeby, ułatwia kontakt oraz wzajemną współpracę. Nadawcy komunikatów starają się wpływać na swoich odbiorców, w celu nakłonienia ich do wyboru odpowiedniego produktu, czy też marki. W sytuacji wolnej konkurencji i rozwoju rynku praktycznie niemożliwe jest osiągnięcie wiodącej pozycji bez sprawnie funkcjonującego systemu komunikacji na linii nadawca – odbiorca. Powoduje to wymóg ciągłego, zintegrowanego korzystania z instrumentów promocji, z których największą rolę odgrywa reklama. Wraz z promocją sprzedaży jest ona obecnie podstawowym instrumentem oddziaływania na konsumenta, informowania go o nowych produktach a także wpływania na proces decyzyjny. Niniejsza praca jest analizą komunikacji marketingowej, a w szczególności form reklamy Firmy Handlowej BOZ S.A. w Rzeszowie, a także oceną przeprowadzonej kampanii promocyjno- reklamowej. Przedstawiono modele komunikacji oraz przyczyny skutecznej bądź nieskutecznej komunikacji a także formy przekazu w komunikacji marketingowej i ich integrację z marketing mix. Zaprezentowano funkcje i cele przekazu reklamowego, środki i nośniki w transmisji przekazu reklamowego oraz kryteria ich wyboru. Opisano etapy tworzenia działalności reklamowej poprzez określenie celów, odbiorców, ustalenie budżetu, treści przekazu. Omówiono metody oceny reklamy oraz zasady współpracy z agencjami reklamowymi. Zaprezentowano sposoby komunikacji marketingowej F.H. BOZ S.A. oraz dokonano analizy przeprowadzonej przez firmę kampanii promocyjno-reklamowej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject marketing pl
dc.subject komunikacja marketingowa pl
dc.subject reklama pl
dc.subject kampania promocyjna pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject agencja reklamowa pl
dc.title Wpływ komunikacji marketingowej na wielkość sprzedaży materiałów budowlanych na przykładzie F.H. BOZ S.A. w Rzeszowie. pl
dc.title.alternative The influence of marketing communication on the volume of sales for construction material based on the example of F.H. BOZ S.A. in Rzeszów en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info