Wpływ czynników globalizacyjnych na konkurencyjność podmiotów gospodarczych na przykładzie ZET TRANSPORT

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Stradomska Anna
dc.date.accessioned 2014-01-25T19:38:42Z
dc.date.available 2014-01-25T19:38:42Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4719
dc.description.abstract Celem pracy jest próba oceny i określenia sposobów przewagi konkurencyjnej na rynku europejskim przez polskie firmy z sektora MŚP. Hipoteza badawcza zakłada, że proces integracji gospodarek europejskich doprowadził do nadwyżki podaży usług transportu międzynarodowego, a to wymusza na firmach transportowych podejmowanie różnorodnych działań zmierzających do zmiany metod konkurowania. Zaprezentowano proces globalizacji i jej wpływ na integrowanie się gospodarek międzynarodowych, głownie na przykładzie Unii Europejskiej. Wyróżniono czynniki globalizacyjne wpływające na polską gospodarkę i podmioty gospodarcze. Przedstawiono sytuację firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw przeddzień wejścia w struktury UE, jak i po akcesji 1 maja 2004 r. Dokonano analizy konkurencyjności firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z branży transportowo- spedycyjno – logistycznej. Omówiono kwestie prawne dotyczące prowadzenia działalności transportowej w Unii Europejskiej, jak również sposoby prowadzenia walki konkurencyjnej przez polskie i europejskie firmy. Zaprezentowano firmę transportu międzynarodowego i spedycji ZET TRANSPORT z Nowego Sącza oraz dokonano analizy badanej firmy metodą SPACE. Przeprowadzono analizę zarówno jej bliskiego otoczenia jak i wewnętrznych aspektów funkcjonowania firmy oraz podjęto także próbę określenia strategii działania jak i ocenę bieżącej działalności firmy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject globalizacja pl
dc.subject MŚP pl
dc.subject konkurencyjność pl
dc.subject integracja Polski z Unią Europejską pl
dc.subject usługi TSL pl
dc.subject usługi transportowo-spedycyjne pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject analiza SPACE pl
dc.title Wpływ czynników globalizacyjnych na konkurencyjność podmiotów gospodarczych na przykładzie ZET TRANSPORT pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info