Ocena rentowności portfela inwestycji w odniesieniu do branż z wykorzystaniem wskaźnika Sharpe'a

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Capiński, Marek
dc.contributor.author Kowalczyk Anika
dc.date.accessioned 2014-01-25T21:13:33Z
dc.date.available 2014-01-25T21:13:33Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4727
dc.description.abstract Ocena rentowności portfela inwestycji jest dziedziną, która w okresie minionych 20 lat przeżyła gwałtowny rozwój. Obecnie proces oceny nie ogranicza się tylko do prostej kalkulacji stóp zwrotu, lecz wymaga bardziej szczegółowej analizy zwrotu, a także ryzyka oraz ich źródeł. Stało się tak za sprawą upowszechnienia się nowoczesnej teorii portfelowej. Warto dodać, iż 20 lat temu bardzo duża liczba instytucji w ogóle nie prowadziła oceny portfela inwestycji. Obecnie sytuacja na tyle uległa zmianie, iż w większości instytucji ocena wyników stanowi integralną część procesu decyzyjnego. Inwestorzy zarówno sami zarządzający własnymi portfelami, jak i ci, którzy opłacają jednego lub kilku profesjonalnych menedżerów finansowych, powinni umieć ocenić jakość posiadanych portfeli. Najprawdopodobniej, sprawni menedżerowie posiadają ostęp do informacji, które nie są dostępne publicznie. Informacje te zdobywają poprzez źródła prywatne lub przetwarzając ogólnie dostępne informacje za pomocą własnych technik analitycznych. Zatem wiedzą oni więcej niż przeciętny inwestor, co pozwala im odróżnić inwestycje opłacalne od nieopłacalnych. Ale jak zatem odróżnić tych menedżerów, którzy posiadają ponadprzeciętne umiejętności od tych, którym zaledwie sprzyja szczęście lub dzięki podejmowaniu wysokiego ryzyka osiągają wysokie stopy zwrotu? Celem pracy jest analiza metod oceny rentowności portfela inwestycji poparta wykorzystaniem jednego ze wskaźników w części praktycznej. Omówione metody pozwolą odróżnić dobrych fachowców od szczęściarzy i ryzykantów. Miary te są powszechnie stosowane na światowych rynkach kapitałowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject wskaźnik rentowności portfela inwestycji pl
dc.subject wskaźnik Treynora pl
dc.subject wskaźnik Sharpe’a pl
dc.subject wskaźnik Jensen pl
dc.subject papiery wartościowe pl
dc.subject analiza atrybutowa portfela inwestycji pl
dc.subject taktyczna alokacja aktywów pl
dc.subject indeksy branżowe pl
dc.subject ocena efektywności pl
dc.subject ocena rentowności pl
dc.title Ocena rentowności portfela inwestycji w odniesieniu do branż z wykorzystaniem wskaźnika Sharpe'a pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info