Zachowania i postawy konsumentów na rynku produktów finansowych w świetle badań posiadaczy kart płatniczych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Kościółek, Teresa
dc.date.accessioned 2014-01-26T08:22:37Z
dc.date.available 2014-01-26T08:22:37Z
dc.date.issued 2012-04-20 19:25:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4740
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza postaw i zachowań konsumentów na rynku usług finansowych, która została dokonana na przykładzie kart płatniczych. W pierwszej części pracy teoretycznej zostały scharakteryzowane procesy zakupu i postawy konsumentów. Następnie omówiony został rynek finansowy jego struktura i klasyfikacja oraz występujące na nim produkty. Druga część przedstawia charakterystykę kart płatniczych w Polsce, liczby transakcji dokonanych przy pomocy kart płatniczych oraz ich wartość. Dodatkowo dokonano weryfikacji postawionych hipotez przez analizę danych uzyskanych za pomocą kwestionariuszy ankiety wypełnionych przez respondentów z Nowego Sącza i okolic. pl
dc.description.abstract The purpose of this dissertation is to analyze the attitudes and behaviors of consumers in the financial services market, which was made on the example of payment cards. In the first part of the theoretical processes have been characterized mechanisms of purchase and consumer attitudes. Next discussed was the financial market structure, its classification and products. The second part presents the empirical characteristics of payment card in Poland, the number of transactions made using credit cards as well as the value of them. In addition, hypotheses were verified by analysis of data obtained trough questionnaires filled out by survey respondents from Nowy Sącz and its neighborhood. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject usługi finansowe pl
dc.subject karty płatnicze pl
dc.subject zachowania konsumenta pl
dc.title Zachowania i postawy konsumentów na rynku produktów finansowych w świetle badań posiadaczy kart płatniczych pl
dc.title.alternative Consumers behaviours and manners on the financial products market in the light of the payment cards holders researches pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-25T19:35:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info