Finansowe czynniki motywacji do pracy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Król, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-01-26T08:49:13Z
dc.date.available 2014-01-26T08:49:13Z
dc.date.issued 2012-04-26 22:31:23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4746
dc.description.abstract Inspiracją podjęcia tematu mojej pracy, były wyniki ankiety przeprowadzonej w 2009 r. wśród pracowników firmy „IMPULS” z siedzibą w Limanowej. Jak wynikało z badań zgromadzonych podczas pisania pracy licencjackiej pt. „Pozafinansowe czynniki motywacji do pracy”, na pracowników największy wpływ miała wysokość wynagrodzenia. Spowodowało to, iż chciałam bliżej przyjrzeć się kwestii finansowej, motywowania pracowników jak i motywacyjnego systemu wynagradzania. W dalszym ciągu przeprowadzam badania ankietowe wśród pracowników tejże firmy i analizuję dokumenty obowiązujące w badanej spółce. Badam ją pod kątem wpływu wynagradzania na motywowanie pracowników. Uzyskane wyniki badań przedstawiają, iż zdaniem pracowników system wynagrodzeń stosowany w ich przedsiębiorstwie spełnia w wysokim stopniu rolę motywującą do pracy. Wynagrodzenie jest ważnym i jednym z najskuteczniejszych motywatorów. pl
dc.description.abstract Inspiration of taking of theme of my work, were results of questionnaires carried in 2009 year among employees of the "Impulse" company with the headquarters in Limanowa. As it resulted from research gathered during writing of Bachelor’s degree titled "Non-financial factors of motivation for the work", height of reward had biggest influence on employees. It has caused, that I was wanted to observe financial problem closer, motivating of employees as well as incentive system of remuneration. I carry questionnaire research in farthest pull among employees this company and it analyzes obligatory documents in researched company. I research it under corner of influence of remuneration on motivating employees. Gotten results of research present, that system of reward grants applicable in opinion of employees in their enterprises in high degree for work motivational role. Reward is important and one of most forceful motivators. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject wynagrodzenia pl
dc.subject motywacje płacowe pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.title Finansowe czynniki motywacji do pracy pl
dc.title.alternative Financial factors of motivation for work pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-26T08:30:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info