Środki trwałe i amortyzacja w aspekcie prawa podatkowego i bilansowego na przykładzie Firmy X

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Babuśka, Ewa
dc.contributor.author Drożdżak, Ewelina
dc.date.accessioned 2014-01-26T09:05:17Z
dc.date.available 2014-01-26T09:05:17Z
dc.date.issued 2012-05-07 09:06:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4750
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie podstawowych kwestii dotyczących problematyki środków trwałych w przedsiębiorstwie oraz ściśle z nimi powiązanej amortyzacji, jako kosztu ich stopniowego zużywania się w toku prowadzonej działalności gospodarczej, mającego konsekwencje dla wykazania dochodu i związanego z nim wymiaru podatkowego jednostki. Kwestię amortyzacji rozważano w aspekcie przepisów prawa bilansowego i podatkowego, dążąc do uchwycenia oraz wykazania istotnych różnic występujących pomiędzy nimi oraz podejmując próbę egzemplifikacji tego zagadnienia na przykładzie badanej Firmy X za okres ostatnich pięciu lat (2007 – 2011). Pracę kończą wnioski będące konstatacją głównych myśli i rozważań zawartych w jej treści. Wnioski te, wynikające zarówno z przeprowadzonych studiów literaturowych jak również badań empirycznych, zaprezentowano w zakończeniu pracy. W opracowaniu wykorzystano, dobrane tematycznie, aktualne pozycje literatury naukowej różnych autorów. Posłużono się także odpowiednimi aktami prawnymi, których spis zamieszczono w opisie bibliograficznym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject środki trwałe pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject prawo podatkowe pl
dc.subject amortyzacja pl
dc.title Środki trwałe i amortyzacja w aspekcie prawa podatkowego i bilansowego na przykładzie Firmy X pl
dc.title.alternative Capital assets and depreciation in the aspect of tax and balance law for example Company X pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-24T17:21:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info