Innowacje i zarządzanie innowacjami na przykładzie firmy Cisco Systems, Inc.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Czapliński, Jarosław
dc.date.accessioned 2014-01-26T13:02:31Z
dc.date.available 2014-01-26T13:02:31Z
dc.date.issued 2012-04-13 11:42:42
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4789
dc.description.abstract W niniejszej pracy licencjackiej pt. „Innowacje i zarządzanie innowacjami na przykładzie firmy Cisco Systems Inc.”, zostały przeprowadzone badania mające na celu zidentyfikowania istoty sukcesu badanej firmy. Założone hipotezy były badane przy użyciu dostępnych informacji zawartych w literaturze i Internecie. Wnioski z przeprowadzonych badań potwierdzają założone hipotezy. W Firmie Cisco Systems Inc., głównymi czynnikami sukcesu firmy są innowacje produktowe i organizacyjne, które są podstawą działalności firmy. Wysoka innowacyjność firmy była możliwa dzięki kultywowaniu odpowiedniej kultury organizacyjnej, w której kluczową rolę odgrywają liderzy w firmie. pl
dc.description.abstract In this thesis “Innovations and innovation management on the basis of Cisco Systems, Inc.” research was made to identify the nature of the success of the analysed company. The hypotheses were tested using the available information in the literature and on the Internet. The results of these studies support the established hypothesis. At Cisco Systems Inc., the main factors of the success are mainly product innovation and organization innovation that are the foundation of your business. The high innovation of the company was possible by appropriate organizational culture, in which the leaders play a key role in the company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject innowacje pl
dc.subject zarządzanie innowacjami pl
dc.subject Cisco Systems, Inc. pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.subject innovations pl
dc.subject innovation management pl
dc.subject organizational culture pl
dc.title Innowacje i zarządzanie innowacjami na przykładzie firmy Cisco Systems, Inc. pl
dc.title.alternative Innovations and innovation management on the example of Cisco Systems, Inc. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-26T12:38:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info