Rola środków finansowych Unii Europejskiej dla realizacji europejskiej i narodowej polityki kulturalnej na przykładzie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Głuc, Krzysztof
dc.contributor.author Tokarczyk, Klaudia
dc.date.accessioned 2014-01-26T13:09:06Z
dc.date.available 2014-01-26T13:09:06Z
dc.date.issued 2012-12-12 20:51:56
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4791
dc.description.abstract Działalność kulturalna w Polsce, w świetle obowiązującego prawa, polega na tworzeniu i upowszechnianiu dóbr kultury. Jest ona regulowana przez wiele ustaw, z których wiodącą jest ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 roku, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Za wyznaczenie strategicznych kierunków polityki kulturalnej państwa na poziomie rządu odpowiada Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które jest również organizatorem niektórych narodowych instytucji kultury, sprawuje ogólny i szczegółowy mecenat państwowy nad działalnością kulturalną oraz wspiera poprawę bazy materialnej kultury. Niniejsza praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia politykę kulturalną Unii Europejskiej, jej pojęcie, cele i założenia oraz Traktaty UE. W rozdziale drugim opisana została polityka kulturalna Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego, Narodowa Strategia Rozwoju Kultury oraz Strategia Rozwoju Małopolski na lata 2011-2020. W ostatnim rozdziale zawarto charakterystykę działalności Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ oraz projekty dofinansowane z funduszy unijnych stanowiące przedsięwzięcia tejże instytucji, m.in.: Sztuka współczesna narodów dawnej monarchii austro-węgierskiej, Karpacka Mapa Przygody, Młoda Publiczność w Operze, Europejski Festiwal Biennale, Galerii Sztuki NA BURSZTYNOWYM SZKLAKU, Karpaty Offer i Międzynarodowy Festiwal im. Ady Sari. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject kultura pl
dc.subject polityka kulturalna pl
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject Polska pl
dc.subject finansowanie kultury pl
dc.title Rola środków finansowych Unii Europejskiej dla realizacji europejskiej i narodowej polityki kulturalnej na przykładzie Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ pl
dc.title.alternative The role of European Union financial instruments in accomplishing European and National cultural policy on the example of the Małopolska Cultural Centre SOKÓŁ pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-26T12:55:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info