Rozwój personelu w procesie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa na przykładzie Kolporter Holding Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Zapała, Marek
dc.date.accessioned 2014-01-27T08:53:06Z
dc.date.available 2014-01-27T08:53:06Z
dc.date.issued 2012-07-03 22:07:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4832
dc.description.abstract Niniejsza praca traktuje o personelu jako czynniku wpływającym na rozwój organizacji. Celem głównym pracy jest ukazanie związku pomiędzy kapitałem intelektualnym firmy a jej rozwojem i osiągnięciami. Celem szczegółowym jest rozważenie zagadnienia czy pracownicy, są jednym z cenniejszych aktywów organizacji. Drugim celem szczegółowym jest natomiast ukazanie powiązań pomiędzy zaangażowaniem pracowników w powierzone im obowiązki, a tworzeniem przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa. Główny problem badawczy sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy umiejętne prowadzenie polityki personalnej przyczynia się do wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa, i osiąganiu przez niego coraz lepszych wyników? Przyjąłem hipotezę roboczą, że właściwe zarządzanie zasobami ludzkimi przyczynia się do rozwoju organizacji. Założyłem, że nie tylko właściwy dobór pracowników, ale także umiejętne ich motywowanie w decydującym stopniu wpływa na kondycję firmy na rynku oraz osiągane przez nią sukcesy. Dążąc do osiągnięcia nakreślonego celu przeprowadziłem badania teoretyczne skupiające się głównie na analizie oraz formułowaniu wniosków z dostępnej literatury przedmiotu. Przeprowadziłem także badania empiryczne, którymi objąłem pracowników firmy Kolporter Holding Sp. z o.o. Odpowiedzią na główny problem badawczy jest sformułowanie wniosku, iż właściwie prowadzona polityka personalna zapewnia wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, a stosowanie właściwych motywatorów oraz właściwa polityka szkoleń zapewniają osiąganie przez przedsiębiorstwo coraz lepszych wyników. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject personel pl
dc.subject rozwój przedsiębiorstwa pl
dc.subject zaangażowanie pracowników pl
dc.subject konkurencyjność przedsiębiorstwa pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject przewaga konkurencyjna pl
dc.title Rozwój personelu w procesie budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa na przykładzie Kolporter Holding Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Personnel development in the process of an enterprise's competitiveness building as exemplified by "Kolporter" Holding ltd pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-20T20:33:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info