Współczesny menedżer i jego rola w procesie rekrutacji na przykładzie firmy WIŚNIOWSKI

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Górka Beata
dc.date.accessioned 2014-01-27T09:28:20Z
dc.date.available 2014-01-27T09:28:20Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4834
dc.description.abstract W warunkach dokonujących się w polskiej gospodarce przeobrażeń ustrojowych i społeczno-ekonomicznych ważną kwestią staje się przemyślane budowanie stabilnych fundamentów organizacji opartych na kapitale ludzkim. Szczególną rolę w tym obszarze zagadnień odgrywa dobrze przygotowany i przeprowadzony proces rekrutacji i selekcji na stanowiska menedżerskie. Kompetencje menedżerskie, zarówno intelektualne, jak praktyczne w połączeniu z doświadczeniem zawodowym wpływają w bezpośredni sposób na jakość pracy zespołów. Stąd kierowanie firmą przez kompetentnych kierowników, którzy sprawnie i elastycznie reagują na informacje z rynku staje się sprawą pierwszorzędnej wagi. Niniejsza praca poświecona jest metodom i narzędziom rekrutacji i selekcji Top Managementu, które pozwalają na przemyślaną rekrutację osób spełniających wysokie oczekiwania firmy. Stosowanie tradycyjnych narzędzi w procesach rekrutacji i selekcji stało się mało wystarczające, by podjąć trafne decyzje kadrowe. Rynek wymusił utworzenie nowych, specjalistycznych narzędzi do których można zaliczyć. testy psychologiczne, czy wyrafinowane procedury szacowania umiejętności praktycznych jak Assessement Center. Są to metody analizujące kompetencje i cechy osobowości osób rekrutowanych na kierownicze stanowiska. Część empiryczna pracy ma na celu zbadanie opinii pracowników oraz menedżerów na temat przebiegu procesu rekrutacji w firmie WIŚNIOWSKI oraz ustalenia możliwości jego udoskonalenia. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie organizacją pl
dc.subject zarządzanie personelem pl
dc.subject osobowość menedżera pl
dc.subject kompetencje pl
dc.subject psychospołeczne umiejętności pl
dc.subject style kierowania pl
dc.subject planowanie zatrudnienia pl
dc.subject procedury AC w naborze menedżerów pl
dc.title Współczesny menedżer i jego rola w procesie rekrutacji na przykładzie firmy WIŚNIOWSKI pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info