Polityka informacyjna rządów Ukrainy i Japonii po incydentach atomowych w Czarnobylu i Fukushimie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matyja, Rafał
dc.contributor.author Pasiut, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-27T09:48:55Z
dc.date.available 2014-01-27T09:48:55Z
dc.date.issued 2012-06-28 22:04:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4838
dc.description.abstract Niniejsza praca będzie próbą porównania głównych tendencji w polityce informacyjnej rządów Związku Radzieckiego i Japonii po incydentach w elektrowniach atomowych w Czarnobylu i Fukushimie, przez pryzmat stopnia realizacji podstawowych praw człowieka na podstawie prawa do życia, zdrowia, wolności i bezpieczeństwa osobistego, a także informacji. Teza pracy brzmi: rząd Związku Radzieckiego starał się zataić katastrofę, a gdy okazało się to niemożliwe, próbował zmniejszyć jej rozmiary. Władze japońskie przekazywały informacje zgodne z prawdą. Działania władz radzieckich można zatem określić jako łamanie podstawowych praw człowieka, a japońskich – jako ich przestrzeganie. W celu potwierdzenia lub obalenia poniższej tezy dokonano analizy zakresu gwarancji poszczególnych praw człowieka w konstytucjach obu krajów. Stopień ich realizacji określono poprzez analizę i interpretację komunikatów medialnych, publikowanych w przypadku katastrofy w Czarnobylu w okresie od 26 kwietnia do 31 grudnia 1986 r., ze szczególnym uwzględnieniem prasy, a także badanie porównawcze dotyczące sposobu przekazania informacji na temat katastrofy w poszczególnych pismach. Ze względu na ograniczony dostęp do archiwów mediów radzieckich, ich analiza będzie miała charakter fragmentaryczny, zaś dodatkowych danych dostarczy badanie treści artykułów w wybranej prasie polskiej i czechosłowackiej, ze szczególnym uwzględnieniem nawiązań do mediów sowieckich, a także analiza dostępnych w Internecie fragmentów prasy radzieckiej oraz odtajnionej korespondencji politycznej. W ostatniej części badawczej porównano zgodność faktów z informacjami publikowanymi przez prasę. Wnioski pozwolą na sformułowanie konkluzji dotyczących strategii polityki informacyjnej rządu radzieckiego. Analiza polityki informacyjnej rządu japońskiego po katastrofie w elektrowni Fukushima zostanie natomiast przeprowadzona na podstawie badania zawartości dwóch gazet elektronicznych. Obejmie ono teksty publikowane pomiędzy 11 marca a 31 grudnia 2011 r. W tym przypadku próba porównania zgodności faktów z informacjami zamieszczanymi w prasie odbędzie się poprzez zestawienie komunikatów prasowych z danymi zamieszczonymi na portalach internetowych ministerstw Japonii. Przeprowadzona analiza w sposób wyczerpujący potwierdziła tezę niniejszej pracy, zgodnie z którą władze Związku Radzieckiego próbowały zataić wystąpienie katastrofy, a gdy okazało się to niemożliwe, starano się zminimalizować jej rozmiary. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Japonia pl
dc.subject ZSRR pl
dc.subject elektrownie atomowe pl
dc.subject prawa człowieka pl
dc.subject katastrofa pl
dc.subject polityka informacyjna pl
dc.title Polityka informacyjna rządów Ukrainy i Japonii po incydentach atomowych w Czarnobylu i Fukushimie pl
dc.title.alternative Ukrainian and Japanese governments information policy after Chernobyl and Fukushima nuclear accidents pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-23T09:42:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info