"Model Millera-Orra" dla firmy Toko International z jednoczesnym zmniejszeniem ryzyka walutowego poprzez zakup / sprzedaż dolarów przy zastosowaniu kontraktów futures

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Capiński, Marek
dc.contributor.author Tomala Ewelina
dc.date.accessioned 2014-01-27T11:40:11Z
dc.date.available 2014-01-27T11:40:11Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4845
dc.description.abstract Zarządzanie środkami pieniężnymi w przedsiębiorstwie stanowi jeden z kluczowych problemów zarządzania kapitałem obrotowym, co należy rozumieć jako gotówkę zgromadzoną na kontach bankowych i w kasie. Działalność gospodarcza związana jest zarówno z wpływami, jak i odpływami gotówki. Zarządzanie gotówką jest niezwykle trudne, ponieważ w praktyce wpływy i wydatki nigdy nie są zsynchronizowane. Oszacowanie zapotrzebowania na gotówkę powinno być dokonywane na podstawie wpływów i wydatków środków pieniężnych. Planowanie takie jest jednak długofalowe, a szybko zachodzące zmiany na rynku wykluczają często przyjęte założenia. Merton Miller i Daniel Orr opracowali model zarządzania kapitałem obrotowym biorąc pod uwagę dzienne wpływy i odpływy gotówki. Celem niniejszej pracy jest poparcie tezy o uporządkowaniu przepływów waluty dolarowej oraz zmniejszenie ryzyka walutowego dla omawianego przypadku firmy Toko International. Podstawowe założenie pracy przyjmuje zabezpieczenie firmy przed brakiem gotówki dolarowej poprzez zastosowanie wytycznych modelu Millera-Orra z jednoczesnym zmniejszeniem ryzyka walutowego poprzez zajęcie pozycji długiej lub krótkiej na rynku instrumentów pochodnych (kontraktów futures). pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject finanse pl
dc.subject model Millera-Orra pl
dc.subject kontrakty futures pl
dc.subject VaR pl
dc.subject ryzyko walutowe pl
dc.subject przepływ waluty dolarowej pl
dc.subject instrumenty pochodne pl
dc.subject instrumenty finansowe pl
dc.title "Model Millera-Orra" dla firmy Toko International z jednoczesnym zmniejszeniem ryzyka walutowego poprzez zakup / sprzedaż dolarów przy zastosowaniu kontraktów futures pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info