Efektywność wykorzystania zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości dodanej. Analiza porównawcza spółek Bioton SA i Hygienika SA w latach 2005-2010

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Sowa, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-27T15:19:33Z
dc.date.available 2014-01-27T15:19:33Z
dc.date.issued 2012-04-11 20:13:28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4858
dc.description.abstract Tradycyjna rachunkowość przedsiębiorstwa koncentrowała się na analizie zasobów rzeczowych i finansowych, omijając zasoby niematerialne. Wzrost ich znaczenia w tworzenia wartości firmy spowodował potrzebę badań nad tą koncepcją. Kluczowym elementem jest wycena wartości kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Istnieje wiele metod wyceny wartości kapitału intelektualnego. Jedną z nich, jest metoda profesora Ante Pulićia - VAIC™, która pozwala zbadać efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego. Analiza została przeprowadzona dla dwóch spółek akcyjnych, BIOTON S.A. i Hygienika S.A. Wnioski z przeprowadzonej metody, dają możliwość znalezienia nieefektywnych obszarów firmy oraz na docenienie tych efektywnych. pl
dc.description.abstract The traditional accountancy of enterprise focused on analysis of factual supplies and financial, avoiding immaterial supplies. In creating of value of firm he caused need of investigations over this conception growth of their meaning. The pricing of value of capital intellectual enterprise is the key element. Many methods of pricing of value intellectual capital exist. One of them, the professor's method is Ante Pulićia - the VAIC™, which the efficiency of utilization of intellectual capital permits to examine. The analysis was conducted for two joint-stock companies, the BIOTON S.A. and the Hygienika S.A. Conclusions of results with conducted method, the possibility of finding of ineffective areas of firm gives as well as on valuing these effective. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zasoby niematerialne pl
dc.subject kapitał intelektualny pl
dc.subject metoda VAIC™ pl
dc.subject wartość dodana pl
dc.subject efektywność pl
dc.subject immaterial supplies pl
dc.subject intellectual capital pl
dc.subject added value pl
dc.subject efficiency pl
dc.subject method VAIC™ pl
dc.title Efektywność wykorzystania zasobów niematerialnych w tworzeniu wartości dodanej. Analiza porównawcza spółek Bioton SA i Hygienika SA w latach 2005-2010 pl
dc.title.alternative Efficient use of intangible resources in the creation of value added. Comparative analysis of companies Bioton SA and Hygienika SA in 2005-2010 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-26T13:43:52Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info