Źródła i przejawy stresu menedżerskiego a styl zarządzania pracownikami w firmie "WIŚNIOWSKI"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Janczak, Anna
dc.date.accessioned 2014-01-27T15:24:41Z
dc.date.available 2014-01-27T15:24:41Z
dc.date.issued 2012-04-14 15:17:21
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4860
dc.description.abstract Niniejsza praca teoretyczno-badawcza została poświęcona źródłom i przejawom stresu menedżerskiego w kontekście stylów kierowania pracownikami. Ankietę przeprowadzono wśród kadry menedżerskiej firmy WIŚNIOWSKI – producenta bram. Z przeprowadzonych badań wynika, że menedżerowie to grupa zawodowa podatna na liczne sytuacje stresogenne, wynikające zarówno z ciążącej na niej odpowiedzialności, konieczności dotrzymywania terminów oraz rozwiązywania konfliktów interpersonalnych. Długotrwały stres menedżerski wpływa negatywnie na stan zdrowia psychosomatycznego. Powoduje apatię i stagnację, brak lub znaczące osłabienie motywacji, a także pogłębienie stanów nerwicowych oraz zaburzeń układu pokarmowego. Warto zauważyć na odstawie przeprowadzonych badań, że wpływ na przebieg sytuacji stresowych w pracy menedżera ma preferowany styl kierowania personelem. Z badań wynika, że na stres najsilniej podatna jest grupa menedżerów realizująca styl autokratyczny w zarządzaniu. Jak wynika z analizy zebranego na podstawie ankiety materiału, menedżer w swojej pracy spotyka się z licznymi stresorami, dlatego ważne jest by, posiadał umiejętności rozpoznawania sytuacji stresogennych oraz minimalizowania skutków stresu, a także wykorzystywania pozytywnych następstw stresu w pracy. pl
dc.description.abstract This theoretical research thesis describes sources and symptoms of managerial stress in reference to styles of managing employees. The questionnaire have been completed by managers from Wiśniowski Company – the gate producer. According to the research, the managers are susceptible to numerous stressful situations which occur as a result of taking much responsibility, meeting tight deadlines and handling interpersonal conflicts. Continuous managerial stress has negative impact on psychosomatic condition. It causes apathy and stagnation, lack or decrease of motivation, as well as, neurosis and eating disorders. It is needed to be mentioned that basing on research, the preferred style of managing a personnel has impacts on the stressful situations. According to the research, managers who chose autocratic style of management are the most susceptible to stress. From the analysis of research material we find out that managers face a lot of stressful situations in their daily work, that is why, it is crucial for them to recognize stressful situations or minimizing the stress consequences as well as making use of positive effects of stressful experiences at work. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject menedżer pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject style kierowania pl
dc.subject stresor pl
dc.subject stres menedżerski pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject manager pl
dc.subject human resources management pl
dc.subject management styles pl
dc.subject stressor pl
dc.subject managerial stress pl
dc.subject survey pl
dc.title Źródła i przejawy stresu menedżerskiego a styl zarządzania pracownikami w firmie "WIŚNIOWSKI" pl
dc.title.alternative The sources and symptoms of managerial stress in reference to the style of managing employees at "WIŚNIOWSKI" Company pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-26T13:43:40Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info