Problematyka i metody wyceny firmy na przykładzie Zakładu Metalowego "Elektromet"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Machała Marcin
dc.date.accessioned 2014-01-27T18:48:54Z
dc.date.available 2014-01-27T18:48:54Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4866
dc.description.abstract Niniejsza praca została w całości poświęcona pojęciu wartości ściśle związanym z wyceną przedsiębiorstw zarówno skarbu państwa jak i podmiotów będących w rękach prywatnych przedsiębiorców. Głównym zadaniem niniejszej pracy jest przybliżenie pojęcia wartości oraz jego znaczenia w dziedzinie finansów. Zasadniczym zaś celem pracy jest prezentacja i ocena metod wyceny przedsiębiorstwa dokonana w oparciu o zakłady metalowe „Elektromet”. W pracy zostały przedstawione i omówione pojęcie i główne koncepcje wartości opisywane szeroko w literaturze finansowej. Przedstawiono zarys historyczny kształtowania się wartości począwszy od wieku XX po dzień dzisiejszy, opisano również siły napędowe wartości oraz jej determinanty, czyli czynniki wpływające na jej kształtowanie. Opisano podejścia i klasyfikacje metod wyceny przedsiębiorstw oraz rozwinięto pojęcie wyceny wraz z jego definicją. Kolejnymi informacjami zawartymi w pracy są czynniki określające wybór metody wyceny oraz opis wraz z krótką charakterystyką wybranych metod zastosowanych do wyceny firmy w niniejszej pracy na przykładzie przedsiębiorstwa „Elektromet”. Przedstawiono charakterystykę firmy poddanej wycenie oraz podano informacje o przedsiębiorstwie niezbędne do jego identyfikacji. Kolejnymi informacjami zawartymi w pracy są przedstawione w formie tabel i wykresów bilans firmy wraz z rachunkiem zysków i strat, które można porównać w sposób klarowny z prognozowanym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat przedsiębiorstwa „Elektromet”. Finalną i najbardziej interesującą częścią dla inwestora jak również właściciela czy specjalisty z dziedziny finansów wydaje się być konkretna wycena firmy oparta o trzy metody wyceny z różnych grup metod wyceny przedsiębiorstw. Wycena przedsiębiorstwa „Elektronet” została dokonana za pomocą metody księgowej, metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych, oraz metody szwajcarskiej Fakt wywodzenia się każdej z wyżej wymienionych metod z innej grupy klasyfikacyjnej pozwala nie poddawać w wątpliwość zróżnicowania wyników otrzymanych za pomocą wyżej przedstawionych metod wyceny. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject finanse pl
dc.subject wycena firmy pl
dc.subject wycena metodą księgową pl
dc.subject wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) pl
dc.subject wycena firmy metodą szwajcarską pl
dc.subject wartość przedsiębiorstwa pl
dc.title Problematyka i metody wyceny firmy na przykładzie Zakładu Metalowego "Elektromet" pl
dc.title.alternative Valuation methods and connected with them issues based on "Elektromet enterprise" en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info