Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych na przykładzie Banku Pocztowego S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Lach Aneta
dc.date.accessioned 2014-01-27T19:13:32Z
dc.date.available 2014-01-27T19:13:32Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4875
dc.description.abstract Banki podejmując działalność kredytową narażone są na ryzyko, które związane jest z ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy, a tym samym niemożliwością odzyskania zainwestowanego kapitału. W celu zmniejszenia ryzyka kredytowego banki stosują różnego rodzaju zabezpieczenia a podstawową gwarancją spłat wierzytelności powinno być efektywnie działające przedsiębiorstwo, które terminowo reguluje swoje zobowiązania i charakteryzuje się wysoką zyskownością i rentownością. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz czynników, które kształtują ryzyko kredytowe. Analiza została przeprowadzona na przykładzie praktyki funkcjonowania Banku Pocztowego S.A. Hipoteza badawcza zakłada, że ocena zdolności kredytowej podmiotów ubiegających się o kredyty gospodarcze w Banku Pocztowym S.A. uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno – finansowej firm, ich okresu funkcjonowania na rynku oraz od wartości prawnych zabezpieczeń zaproponowanych przez wnioskodawców w celu zabezpieczenia wierzytelności. Przeprowadzenie analizy powyższych czynników pozwala bankowi na ocenę firmy pod kontem jej wiarygodności. Działania te mają wpływ na zaklasyfikowanie podmiotu ubiegającego się o kredyt do poszczególnej grupy ryzyka kredytowego, ustalenie warunków kredytowania oraz warunków cenowych. W pracy przedstawiono historię i funkcję banków w gospodarce, charakterystykę czynności bankowych, a także strukturę polskiego systemu bankowego oraz rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego. Zamieszczono klasyfikację i szczegółowe omówienie różnych rodzajów kredytów bankowych i funkcję oraz dobór i ocenę zabezpieczeń prawnych. Opisano wszystkie etapy oceny zdolności kredytowej stosowane przez Bank Pocztowy S.A., począwszy od oceny formalno-prawnej podmiotu i jego działalności, poprzez analizę SWOT i ekonomiczno-finansową, a skończywszy na podjęciu decyzji i podpisaniu umowy. Przedstawiono procedury oceny wniosku i zdolności kredytowej na przykładzie przedsiębiorstw, przy zastosowaniu metodyki stosowanej przez Bank Pocztowy S.A. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject bankowość pl
dc.subject ocena zdolności kredytowej pl
dc.subject zabezpieczenia transakcji bankowych pl
dc.subject zabezpieczenie kredytowe pl
dc.subject polski system bankowy pl
dc.title Ocena zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych na przykładzie Banku Pocztowego S.A. pl
dc.title.alternative Postal Bank as an example of the assessment of credit rating en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info