Strategia marketingowa Renault w relacji B2B na przykładzie "Renault Centrum Obsługi Firm" w Katowicach

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Klisiński, Janusz
dc.contributor.author Strzałkowski Artur
dc.date.accessioned 2014-01-27T19:32:43Z
dc.date.available 2014-01-27T19:32:43Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4880
dc.description.abstract Praca ma za zadanie przedstawić w mniejszym stopniu działania marketingowe koncernu Renault na rynku samochodów użytkowych w Polsce a bardziej ma być próbą określenia strategii marketingowej właściwej dla realizacji nowopowstałego w Polsce projektu „Renault Centrum Obsługi Firm”. Relatywnie niedawno – w latach 1999 - 2000 jego realizacja, z różnym zaangażowaniem uczestników, rozpoczęła się w wielu krajach Europy. Trudno jest już dziś wyciągnąć precyzyjne wnioski na podstawie wyników w którymkolwiek regionie gdzie projekt jest realizowany – tym bardziej, że wyniki nie są jeszcze oficjalnie publikowane a specyfika różnych regionów Europy diametralnie od siebie odbiega. W takiej sytuacji koniecznym wydaje się opracowanie odrębnej strategii nie tylko na samym rynku polskim ale być może nawet na lokalnych rynkach regionalnych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu z zakresu marketingu jak i materiały informacyjne uzyskane z Renault Polska, materiały publikowane na oficjalnych stronach internetowych związanych i nie związanych z koncernem Renault, oficjalne materiały informacyjne uzyskane w sieci dealerów Renault, materiały informacyjne w medialnych publikacjach motoryzacyjnych i marketingowych.Celem pracy jest próba określenia w ogóle strategii marketingowej realizowanej w nowo powstałej sieci Renault Centrum Obsługi Firm w Polsce. Tam gdzie to tylko będzie możliwe autor odnosi się do szeroko pojętej idei Renault Centrum Obsługi Firm realizowanej na terenie całego kraju. W pewnych jednak podrozdziałach, ze względu na ich specyfikę samego projektu, podane są odniesienia do pojedynczego punktu Renault Centrum Obsługi Firm w Katowicach. Przyjęto hipotezę, iż przedstawione propozycje strategii marketingowej dla Renault Centrum Obsługi Firm bądź też sugestie modyfikacji i uzupełnienia elementów strategii istniejącej, mogą przyczynić się do uzyskania wysokiej pozycji na rynku polskim. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject strategia marketingowa przedsiębiorstwa pl
dc.subject strategia rozwoju przedsiębiorstwa pl
dc.subject strategia konkurencji pl
dc.subject "Renault Centrum Obsługi Firm" pl
dc.subject analiza otoczenia firmy pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.subject polityka cenowa pl
dc.subject strategia dystrybucji pl
dc.title Strategia marketingowa Renault w relacji B2B na przykładzie "Renault Centrum Obsługi Firm" w Katowicach pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info