Wizerunek Zakopanego w ocenie turystów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Marek
dc.contributor.author Zwierzchowska, Jolanta
dc.date.accessioned 2014-01-28T06:39:32Z
dc.date.available 2014-01-28T06:39:32Z
dc.date.issued 2012-04-05 20:19:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4889
dc.description.abstract Założeniem marketingu terytorialnego jest kreowanie miejsc przez podkreślanie ich walorów, wynikających z ich charakteru: turystycznego, kulturalnego czy gospodarczego. Pokazanie osobowości danego regionu pozwala przyciągnąć potencjalnych turystów, inwestorów i inne podmioty otoczenia, a tym samym zwiększyć szanse rozwoju regionu i zaspokojenia potrzeb jego mieszkańców. W zdobywaniu przewagi konkurencyjnej niezastąpione są instrumenty promocyjne. Każdy region i najmniejsza nawet miejscowość ma swoje charakterystyczne walory, wystarczy tylko je wydobyć i umiejętnie zaprezentować. Kampania promocyjna regionu czy miasta wykorzystuje sprawdzone środki komunikacji marketingowej produktów i usług przedsiębiorstw. Wizerunek miasta kształtuje ogromna liczba czynników, jest on pojęciem wielowymiarowym, stąd niektórzy autorzy uważają, że powinno się określać w formie celów wszystkie pożądane cechy miasta. pl
dc.description.abstract Creation of place is foundation of territorial marketing, by their enhancement of values, from character these places subsequent tourist, cultural if economic. Showing of personality of given region allows to attract potential tourists, investors and other subjects of enclosing but boost chances of development of regions same and alleviating of requirement of inhabitant. Promotional instruments are irreplaceable in canvass of competitive superiority. Each region and locality has characteristic values smallest even, it will suffice to mine it only and present skillful. Campaign of promotional region if it takes advantage cities check center of communication of marketing product and favor of enterprise. Picture of city forms huge number of factor, he is multidimensional notion, some authors think from there, that it is obliged to be defined , in the form of purposes, features of cities all desirable. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject marketing terytorialny pl
dc.subject marka pl
dc.subject wizerunek miasta pl
dc.subject tożsamość miasta pl
dc.subject promocja turystyki pl
dc.subject rozwój regionalny pl
dc.title Wizerunek Zakopanego w ocenie turystów pl
dc.title.alternative Brand of Zakopane in tourist's opinion pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-27T16:17:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info