Szanse i zagrożenia płynące z przystąpienia Polski do strefy euro

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wic, Władysław
dc.contributor.author Studzińska, Patrycja
dc.date.accessioned 2014-01-28T13:21:00Z
dc.date.available 2014-01-28T13:21:00Z
dc.date.issued 2013-07-27 11:09:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4905
dc.description.abstract Celem pracy jest zaprezentowanie oraz przeanalizowanie wszystkich korzyści, a także kosztów związanych z przyjęciem przez Polskę wspólnej europejskiej waluty – euro. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział I prezentuje strefę euro – jej genezę, historię, etapy jej powstawania oraz jej aktualny kształt. Rozdział II traktuje o oczekiwanych szansach i korzyściach, jakich spodziewać się można po przystąpieniu Polski do Eurolandu. Podzielony został na opisy profitów statycznych i dynamicznych oraz na krótko i długookresowe efekty. Rozdział III przedstawia potencjalne koszty i zagrożenia. Podzielono go na opisy efektów krótko i długookresowych, dodatkowo opisano w nim zaistniały kryzys w Grecji. Ostatni rozdział charakteryzuje euro w Polsce – aktualny stan integracji oraz opinię polskiego społeczeństwa na temat euro. Podstawę źródeł pracy stanowią oficjalne opracowania sporządzone na potrzeby instytucji cieszących się szerokim zaufaniem społecznym, takich jak Parlament Europejski, czy Narodowy Bank Polski, a także aktualna literatura traktująca o integracji gospodarczej i walutowej. Uzupełnienie źródeł stanowią artykuły z fachowej prasy oraz dane pochodzące z oficjalnych portali internetowych takich instytucji jak Ministerstwo Gospodarki. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject Unia Europejska pl
dc.subject polska scena polityczna pl
dc.subject przyjęcie Polski do UE pl
dc.subject korzyści pl
dc.subject koszty pl
dc.subject Euroland pl
dc.title Szanse i zagrożenia płynące z przystąpienia Polski do strefy euro pl
dc.title.alternative Opportunities and risks of the Poland's accession to the euro zone pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-28T12:38:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info