Rola reklamy na decyzje nabywcze konsumentów na rynku kosmetycznym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Soboń, Janusz
dc.contributor.author Śmierciak, Justyna
dc.date.accessioned 2014-01-29T07:02:52Z
dc.date.available 2014-01-29T07:02:52Z
dc.date.issued 2012-03-28 20:44:54
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4925
dc.description.abstract Praca opisuje wpływ reklamy na zachowanie konsumenta na rynku kosmetycznym. Zadaniem reklamy jest namowa konsumenta do zakupu danego produktu. Celem pracy jest przedstawienie różnego rodzaju reklam jak również typów zachowań oraz decyzji konsumenckich, jakie zachodzą podczas procesu zakupu wśród studentów uczelni Wyższej Szkoły Biznesu oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Praca została napisana w oparciu o źródła wtórne, stanowiące literaturę przedmiotu oraz źródła pierwotne, jakimi były badania ankietowe, które zostały przeprowadzone wśród studentów obu uczelni. Sprzedaż kosmetyków wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a nawet wzrasta ich kupno, ponieważ w dzisiejszym świecie ważnym atutem jest zadbany wygląd głównie wśród studentów. Sprzedaż kosmetyków wciąż utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, a nawet wzrasta ich kupno, ponieważ w dzisiejszym świecie ważnym atutem jest zadbany wygląd głównie wśród studentów. W ciągu kilkunastu lat powstało wiele firm kosmetycznych, próbujących swoją marką przyciągnąć do siebie klientów. Konkurencja wciąż wśród tych firm wzrasta, więc niezwykle ważna jest dobra kampania reklamowa, mająca na celu wywrzeć wpływ na konsumenta. Kosmetyki pielęgnacyjne są używane nie tylko przez kobiety, jak to było do tej pory, ale także mężczyźni coraz częściej sięgają po różnego rodzaju produkty, chcąc bardziej zadbać o swój wygląd. Dostęp do kosmetyków jest łatwiejszy i szybszy, ponieważ tworzą się nowe miejsca, gdzie można nabyć produkty różnych firm. Kosmetyki w większości kupowane są przez młodych ludzi, którzy dbają o swój wygląd. Innym powodem jest dobre samopoczucie klienta, a to umożliwia mu zakup odpowiedniego produktu. pl
dc.description.abstract The thesis describes the influence of advertising on the behaviour on the consumer on the cosmetic market. The aim of advertising is forcing the client to buy a given product. The goal of the work is presenting different kinds of advertisements as well as different types of behaviour and decisions of consumers, that can be noticed during the buying process among students of Wyższa Szkoła Biznesu and Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa in Nowy Sącz. The work has been written based on secondary sources, constituting the literature of the subject, as well as based on primary sources comprising survey records carried out among the students of both universities. The sales of cosmetics is still at a very high level and the purchase is even rising, due to the fact that, in the today’s world, appearance is an important quality, especially among students. In the last a dozen or so years, many companies trying to attract clients by their brands have been established. The concurrence among these companies is still growing so a good advertising campaign is crucial. It ought to influence the consumer. Care cosmetics are used not only by women, as it was in the past, but also by men who choose different kinds of products more and more often in order to take proper care of their appearance. The access to cosmetics is easier and faster because new places where products of different companies can be bought are created. Cosmetics are mostly bought by young people who take care of their appearance. Another factor is the wellbeing of the client which gives him/her the possibility to buy the right product. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject reklama pl
dc.subject rynek kosmetyczny pl
dc.subject zachowania konsumentów pl
dc.subject decyzje konsumentów pl
dc.subject promotion mix pl
dc.subject proces decyzyjny pl
dc.subject system komunikacyjny przedsiębiorstw pl
dc.subject advertising pl
dc.subject cosmetics market pl
dc.subject consumer behaviour pl
dc.subject consumers’ decisions pl
dc.subject promotion mix pl
dc.subject decision-making process pl
dc.subject the communication system of enterprices pl
dc.title Rola reklamy na decyzje nabywcze konsumentów na rynku kosmetycznym pl
dc.title.alternative The role of advertising on purchasing decisions of consumers on cosmetic market pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-28T12:26:59Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info