Szkolenie i doskonalenie personelu jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie KHS Krosno S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozina, Andrzej
dc.contributor.author Moskal Bożena
dc.date.accessioned 2014-01-29T07:51:36Z
dc.date.available 2014-01-29T07:51:36Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/4928
dc.description.abstract Przedsiębiorstwo przyszłości, to takie, w którym traktuje się kapitał ludzki, jako najcenniejszy z zasobów organizacji. Mobilizuje, pobudza intelekt oraz energię wszystkich pracowników. Umiejętności, rozwijane poprzez systematyczne inwestowanie, tzn. podnoszenie kwalifikacji, specjalizację, dzięki, szkoleniu i doskonaleniu potencjału ludzkiego, pomogą firmie odnieść sukces na globalnym rynku. Obecnie obserwuje się pozytywne zjawisko wśród polskich i zagranicznych firm, które zaczynają dostrzegać wagę doskonalenia zawodowego swoich pracowników. Powodem tego sąm.in. korzyści, jakie niosą ze sobą szkolenia nie tylko dla pojedynczego pracownika, ale przede wszystkim całej organizacji. Celem ogólnym pracy jest pokazanie, jaką funkcję we współczesnym przedsiębiorstwie spełniają szkolenia i doskonalenie zasobów ludzkich. Celem szczegółowym jest próba odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu charakteryzowane przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę z ważności, konieczności specjalizacji i rozwoju potencjału społecznego firmy, czyli jak podchodzi do kwestii szkoleń oraz jak analizowane są potrzeby szkoleniowe. Praca ma na celu także pokazać, jak wygląda organizacja szkoleń w charakteryzowanej firmie oraz dokonać oceny prowadzonych szkoleń przez pracowników. Narzędziem, badającym skuteczność przeprowadzonych kursów, będzie ankieta. Dostarczy ona firmie informacji na temat postrzegania przez szkolonych kwestii związanej z ich doskonaleniem zawodowym, zaangażowaniem podczas szkolenia, zdobytej wiedzy i umiejętności. Stanowić będzie pewnego rodzaju podpowiedź dla kadry zarządzającej odnośnie przyszłych potrzeb szkoleniowych, zgłaszanych przez pracowników. Na podstawie ankiety, osoba odpowiedzialna za szkolenia może dokonać oszacowania danego kursu pod względem jego przydatności z punktu widzenia KHS „Krosno” S.A. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject szkolenie pl
dc.subject doskonalenie personelu pl
dc.subject ocena efektywności szkoleń pl
dc.subject KHS "Krosno" S.A. pl
dc.title Szkolenie i doskonalenie personelu jako funkcja zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie KHS Krosno S.A. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info