Wykorzystanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa w procesie analizy finansowej na przykładzie Grupy Azoty S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Alibożek, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-01-30T15:33:25Z
dc.date.available 2014-01-30T15:33:25Z
dc.date.issued 2013-09-25 18:43:16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5000
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie oraz przeprowadzenie analizy finansowej Grupy Azoty S.A. na podstawie udostępnionych sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa za okres od 2009 do 2012 roku. Praca składa się z pięciu rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiony został temat analizy finansowej. Wyjaśniono pojęcie, istotę, założenia oraz procedurę, a także opisano szczegółowo poszczególne rodzaje analizy finansowej. W drugim rozdziale pracy przedstawione zostało sprawozdanie finansowe jako źródło informacji w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Zaprezentowana oraz omówiona została zawartość sprawozdania finansowego. Trzeci rozdział zawiera analizę sprawozdań finansowych. Wyjaśnia i przedstawia sposoby analizowania bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów środków pieniężnych, a także opisuje rodzaje wskaźników wykorzystywanych do analizy wskaźnikowej oraz ich interpretację. W czwartym rozdziale została przedstawiona charakterystyka Grupy Azoty S.A., geneza oraz rozwój przedsiębiorstwa, przedmiot działalności, a także zasoby gospodarcze spółki. Omówiono również pozycję rynkową przedsiębiorstwa. Piąty rozdział pracy ukazuje wykorzystanie sprawozdania finansowego z okresu czterech lat do procesu oceny sytuacji finansowej badanego przedsiębiorstwa. W oparciu o rozważania z poprzednich rozdziałów wykonano analizę finansową zarówno wstępną analizę sprawozdań finansowych oraz analizę wskaźnikową Grupy Azoty S.A. w latach 2009-2012. Ostatecznie przedstawiono syntetyczną ocenę sytuacji przedsiębiorstwa. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject bilans pl
dc.subject rachunek zysków i strat pl
dc.subject sprawozdanie finansowe pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.title Wykorzystanie sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa w procesie analizy finansowej na przykładzie Grupy Azoty S.A. pl
dc.title.alternative Using financial reports in the process of financial analysis. Grupa Azoty S.A. case study pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-30T14:48:57Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info