Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie Wawel Spółka Akcyjna

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Gałecka, Monika
dc.date.accessioned 2014-01-30T15:36:23Z
dc.date.available 2014-01-30T15:36:23Z
dc.date.issued 2013-09-25 20:00:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5001
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie teoretycznych i praktycznych aspektów jednego z obszarów analizy wskaźnikowej, jaką jest analiza rentowności przedsiębiorstwa Wawel Spółka Akcyjna w latach 2009-2012 na podstawie rocznych sprawozdań finansowych spółki. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym z nich zostały omówione teoretyczne podstawy analizy finansowej przedsiębiorstwa. Wyjaśnia, czym jest analiza finansowa, jej przedmiot, znaczenie, metody oraz źródła informacji wykorzystywane na potrzeby analizy finansowej. Rozdział ten przedstawia także rodzaje analizy finansowej według różnych kryteriów podziału oraz procedurę analizy finansowej obejmującą analizę wstępną oraz analizę wskaźnikową. Rozdział drugi to teoretyczne rozważania na temat rentowności przedsiębiorstwa. W rozdziale tym zaprezentowano analizę wyniku finansowego, determinanty rentowności oraz wskaźniki rentowności sprzedaży, majątku, kapitału oraz rynku kapitałowego. Wyjaśniono także pojęcia dotyczące analizy piramidalnej oraz efektu dźwigni finansowej. W rozdziale trzecim zaprezentowano ogólną charakterystykę badanego przedsiębiorstwa, jakim jest Wawel Spółka Akcyjna. Omówiono historię spółki, zakres działalności, strukturę organizacyjną jak również zatrudnienie w przedsiębiorstwie oraz otoczenie konkurencyjne. Rozdział czwarty przedstawia sporządzoną analizę rentowności sprzedaży, majątku, kapitałów oraz rynku kapitałowego badanej spółki. W rozdziale tym zaprezentowano także piramidalną analizę przedsiębiorstwa oraz efekt dźwigni finansowej w latach 2009-2012. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.subject analiza rentowności pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.title Analiza rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie Wawel Spółka Akcyjna pl
dc.title.alternative Enterprise profitability analysis. Wawel SA case study pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-30T13:05:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info