Rekrutacja pracowników jako proces zapewnienia wysokiej jakości zasobów ludzkich

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Jakubowska Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-30T23:40:51Z
dc.date.available 2014-01-30T23:40:51Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5020
dc.description.abstract W chwili obecnej, w warunkach funkcjonowania w Polsce gospodarki rynkowej wszystkie przedsiębiorstwa, duże i małe, muszą sprostać w swym działaniu zmieniającym się stale wymogom otoczenia. Dotyczy to silnej konkurencji, rosnących wymagań konsumentów, zmieniających się przepisów prawnych i sytuacji społeczno-politycznej, a także zmieniających się systemów wartości i poziomu wykształcenia ludności. W wyniku tych zmian przedsiębiorstwo musi również nastawić się na reorganizację swego podejścia do rynku i do własnych zasobów, w tym też zasobów ludzkich. Pociąga to za sobą uwypuklenie znaczenia funkcji personalnej, ponieważ gwarancją odniesienia sukcesu jest przede wszystkim skuteczny i zaangażowany personel wysokiej jakości. Mowa tu o takim personelu, który jest wysoko wykwalifikowany, łatwo adaptuje się do nowych warunków pracy, potrafi pracować w grupie oraz posiada silną motywację. Taki personel stanowi ważny strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Tematem niniejszej pracy jest rekrutacja pracowników, która sprawnie i profesjonalnie przygotowana i przeprowadzona prowadzi do zapewnienia organizacji wysokiej jakości zasobów ludzkich. Ważne jest, aby powyższe zagadnienie, jak i całość spraw personalnych, były priorytetem dla władz organizacji, a także, aby proces rekrutacji był wspomagany przez dyrektorów i kierowników komórek organizacyjnych. Niniejsza praca przedstawia zatem zagadnienie rekrutacji w organizacji wraz z wszystkimi towarzyszącymi jej procedurami. Jako bazę do zaprezentowania w praktyce problematyki rekrutacji i selekcji pracowników wybrałam Spółkę Akcyjną OPTIMUS IC w Nowym Sączu. Wybór był spowodowany faktem mojego zatrudnienia w tej firmie, a co za tym idzie znajomością zagadnienia i organizacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject rekrutacja pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject procedury rekrutacji pracowników pl
dc.subject planowanie zasobów ludzkich pl
dc.subject źródła rekrutacji pl
dc.subject metody rekrutacji pl
dc.subject firma OPTIMUS IC S.A. w Nowym Sączu pl
dc.title Rekrutacja pracowników jako proces zapewnienia wysokiej jakości zasobów ludzkich pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info