Wykorzystanie sprawozdania finansowego w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstwa

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Kiwior, Grzegorz
dc.date.accessioned 2014-01-31T07:19:50Z
dc.date.available 2014-01-31T07:19:50Z
dc.date.issued 2013-09-26 17:59:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5029
dc.description.abstract Celem pracy jest ocena sytuacji kapitałowej przedsiębiorstwa Tauron Polska Energia S.A. przy pomocy analizy finansowej przeprowadzonej na podstawie sprawozdań finansowych. Analizą objęty został okres od 1.01.2009 r. do 31.12.2012 r. Rozdział pierwszy zawiera wyjaśnienie terminu analizy finansowej oraz jej podstawowych narzędzi. W rozdziale drugim omówiono pojęcie sprawozdania finansowego, a także charakterystykę poszczególnych jego składników. W trzecim rozdziale przedstawiono wykorzystanie analizy wskaźnikowej w ocenie sytuacji przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem poszczególnych jej rodzajów. Rozdział czwarty przeznaczony został do przedstawienia przedsiębiorstwa Tauron Polska Energia, jego genezy oraz charakterystyki działalności. W ostatnim, piątym rozdziale dokonano analizy finansowej wspomnianej jednostki. Rozdział ten zawiera również wnioski ze sporządzonej analizy. Głównymi źródłami, które zostały wykorzystane podczas pisania pracy, jest literatura z zakresu analizy oraz sprawozdawczości finansowej. W pracy wykorzystano również dane z Ustawy o Rachunkowości. Podstawowe informacje dotyczące badanego przedsiębiorstwa zaczerpnięto z jego strony internetowej oraz zamieszczonych na niej skonsolidowanych sprawozdań finansowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza finansowa pl
dc.subject sprawozdanie finansowe pl
dc.subject bilans pl
dc.subject rachunek zysków i strat pl
dc.subject analiza wskaźnikowa pl
dc.title Wykorzystanie sprawozdania finansowego w procesie analizy sytuacji przedsiębiorstwa pl
dc.title.alternative The use of the financial statement in the process of analysing the situation of an enterprise pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-30T10:46:04Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info