Analiza budżetu gminy na przykładzie Gminy Tuchów

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jaki, Andrzej
dc.contributor.author Turaj, Kinga
dc.date.accessioned 2014-01-31T07:46:52Z
dc.date.available 2014-01-31T07:46:52Z
dc.date.issued 2013-09-28 20:24:25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5032
dc.description.abstract Z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego ściśle powiązane są jego finanse. Konsekwentne pozyskiwanie oraz gromadzenie dochodów budżetowych leży w kompetencji władz lokalnych. Z kolei wydatkowanie tych środków wymaga wcześniejszego podjęcia racjonalnych decyzji co do sposobu oraz kierunku ich ulokowania. Taki proces zapewnia większe szanse na zaspokojenie potrzeb mieszkańców gminy o charakterze użyteczności publicznej. Samodzielność finansowa jednostki samorządu terytorialnego zależna jest od struktury źródeł jej dochodów. Tylko odpowiednio wysoki poziom dochodów własnych pozwala na autonomię w zakresie rozwijania polityki fiskalnej gminy, co w następstwie może przyczynić się do jej trwałej ekspansji. Celem niniejszej pracy jest zobrazowanie gospodarki finansowej gminy Tuchów jako jednostki samorządu terytorialnego z punktu widzenia analizy jej budżetu w latach 2008-2011. Podstawowym źródłem wykorzystanym do analizy były sprawozdania z wykonania budżetu gminy z lat 2008-2011 pozyskane z Urzędu Miejskiego w Tuchowie. W pracy wykorzystane zostały: sprawozdania z wykonania budżetu, plan strategiczny gminy, a także literatura dotycząca finansów publicznych oraz samorządu terytorialnego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject finanse gminy pl
dc.subject analiza finansów gminy pl
dc.title Analiza budżetu gminy na przykładzie Gminy Tuchów pl
dc.title.alternative Budget analysis of a municipality. Tuchów municipality case study pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-30T17:00:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info