Zasady oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Gurgul Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-01-31T09:15:58Z
dc.date.available 2014-01-31T09:15:58Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5037
dc.description.abstract Banki komercyjne mają możliwość ustalania własnej polityki kredytowej, ale w swoich planach i działaniach muszą uwzględniać zasady i instrumenty banku centralnego, jak: stopy procentowe, limity, rezerwy obowiązkowe. Banki podejmując działalność kredytową narażone są na ryzyko, które związane jest z ewentualną niewypłacalnością kredytobiorcy, a tym samym niemożliwością odzyskania zainwestowanego kapitału. Podstawową gwarancją spłaty wierzytelności powinno być efektownie działające przedsiębiorstwo, które terminowo reguluje zobowiązania i charakteryzuje się wysoką zyskownością i rentownością. W celu zmniejszenia ryzyka kredytowego stosowane są różnego rodzaju zabezpieczenia. Ważnym elementem oceny zdolności kredytowej jest zarówno ocena formalna, jak i merytoryczna wniosku kredytowego, a także dokładna analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego. Dobór odpowiednich kryteriów i mierników, które wykorzystywane są przy określaniu zdolności kredytowej przedsiębiorstw jest uzależniony od dostępu i szczegółowości danych, doświadczenia pracowników banku. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobów oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw i ryzyka banku, a tym samym czynników, które kształtują ryzyko kredytowe. Analiza została przeprowadzona na przykładzie praktyki funkcjonowania banku PKO BP S.A. Hipoteza badawcza zakłada, że ocena zdolności kredytowej podmiotów ubiegających się o kredyty gospodarcze w PKO BP S.A. uzależniona jest od sytuacji ekonomiczno – finansowej firm, ich okresu funkcjonowania na rynku oraz od wartości prawnych zabezpieczeń zaproponowanych przez wnioskodawców w celu zabezpieczenia wierzytelności. Przeprowadzenie wnikliwej analizy powyższych czynników pozwala bankowi na ocenę firmy pod kontem jej wiarygodności oraz pod kątem kondycji finansowej. Działania te mają wpływ na zaklasyfikowanie podmiotu ubiegającego się o kredyt do poszczególnej grupy ryzyka kredytowego, ustalenie warunków kredytowania oraz warunków cenowych. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject kredyt pl
dc.subject gospodarka rynkowa pl
dc.subject zdolność kredytowa pl
dc.subject Bank PKO BP S.A. pl
dc.subject kredyty inwestycyjne pl
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject produkty bankowe pl
dc.subject metody oceny zdolności kredytowej pl
dc.title Zasady oceny zdolności kredytowej podmiotów gospodarczych na przykładzie banku PKO BP S.A. pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info