Dylematy wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małej jednostki gospodarczej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Chochlińska, Monika
dc.date.accessioned 2014-01-31T12:24:06Z
dc.date.available 2014-01-31T12:24:06Z
dc.date.issued 2012-03-14 12:26:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5049
dc.description.abstract Praca ma na celu przedstawienie czynności niezbędnych przy podejmowaniu działalności gospodarczej oraz różnic w opodatkowaniu poszczególnych form jej prowadzenia. Praca składa się z czterech rozdziałów i zakończenia. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę podatku najpowszechniejszego ze wszystkich obowiązujących w polskim systemie podatkowym. Podatku, który zasila zarówno kasę państwową, jak i samorządową. Podatku dotykającego zarówno bogatych, jak i biedniejszych. Podatku, którego wysokość uzależniona jest wyłącznie od osiągniętych przez nas dochodów. Podatku nie związanego ani z posiadaniem, ani z użytkowaniem konkretnych dóbr. Podatku związanego z czerpaniem korzyści materialnych z wykonywanej pracy lub posiadanego majątku. Jednym słowem podatku dochodowego od osób fizycznych. Drugi rozdział został poświęcony problematyce zryczałtowanych form opodatkowania dochodów. Scharakteryzowano w nim kartę podatkowa i ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Trzeci rozdział jest charakterystyką podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. W rozdziale tym omówiono podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania oraz zasady ustalania dochodu i wysokości podatku. W rozdziale czwartym dokonano analizy wyboru najbardziej opłacalnej formy opodatkowania z punktu widzenia wysokości płaconego podatku na przykładzie zakładu świadczącego usługi ślusarskie. W pracy została wykorzystana dostępna literatura przedmiotu, artykuły naukowe, akty prawne oraz strony internetowe poświęcone omawianej problematyce. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject podatek pl
dc.subject podatek dochodowy pl
dc.subject ryczałt pl
dc.subject forma opodatkowania pl
dc.subject podatek dochodowy od osób fizycznych pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.title Dylematy wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych małej jednostki gospodarczej pl
dc.title.alternative Dylemas facing small bussiness enterprices concerning the choice of the best form of taxation with income tax for natural person. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T10:02:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info