Analiza uwarunkowań organizacyjno-prawnych funkcjonowania gmin uzdrowiskowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Krynicka, Honorata
dc.date.accessioned 2014-01-31T13:21:46Z
dc.date.available 2014-01-31T13:21:46Z
dc.date.issued 2012-03-11 18:58:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5056
dc.description.abstract Tematyka pracy dyplomowej odnosi się do stanu organizacyjno-prawnego gmin uzdrowiskowych w Polsce. Porusza problematykę związaną z ograniczeniami i utrudnieniami z jakimi spotykają się uzdrowiska w swoim funkcjonowaniu. Omawia tematy związane z marketingiem produktu turystyki uzdrowiskowej, usług turystyczno uzdrowiskowych, ich jakości i konkurencyjności, porównawczo omawia wszystkie powojenne ustawy uzdrowiskowe, wskazuje miejsce lecznictwa uzdrowiskowego w systemie ochrony zdrowia, nakreśla stan własnościowy tych spółek. Pierwsza część rozdziału badawczego opracowana na podstawie badań wtórnych Instytutu Turystyki w Krakowie sp. z o.o. i Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Unii Uzdrowisk Polskich analizuje tematykę klasyfikacji klientów gmin uzdrowiskowych, ocenę produktu turystycznego uzdrowisk, jakości i konkurencyjności usług uzdrowiskowych. Druga część rozdziału analizuje konkurencyjność wybranych miejscowości uzdrowiskowych Małopolski tj. Krynicy-Zdrój, Muszyny i Szczawnicy, do czego wykorzystane zostały badania pilotażowe Małopolskiej Organizacji Turystycznej. W wyniku przeprowadzonej analizy wykazano, co istotnie wpływa na wybór danego uzdrowiska przez turystę, kuracjusza i w jaki sposób ocenia on jakość świadczonych usług. Wśród uzdrowisk Małopolski wyróżnia się Krynica-Zdrój, a ruch turystyczny w ostatnich latach przyjął tendencje wzrostową nie tylko wśród polskich, ale i zagranicznych turystów, głównym celem przyjazdu do uzdrowiska jest wypoczynek lub cel zdrowotny. Polskie uzdrowiska posiadają dogodne warunki dla rozwoju turystyki leczniczej i stają się jednym z bardziej konkurencyjnych na rynku europejskim. pl
dc.description.abstract The main aim of this thesis is to discuss and analyze the actual , organizational and legal state of the SPA communities in Poland. It touches upon the problems connected with the limitations and difficulties which they approach in their functioning. It also concentrates on issues in product marketing of health tourism as well as the quality and competiveness of tourist services. Furthermore, it makes a comparative analysis of all of the post-war acts of Parliament associated with health-resorts, it points out the places of health services within the scope of health- tourism, it also mentions their state of ownership The first chapter is based on the secondary studies of Institute of Tourism in Cracow, The Association of Polish Spa-Communities, National Association of the Union of Polish Health Resorts. It analyzes the subject matter of the classification of the clients of the SPA communities, the assessment of the tourism product, quality and competiveness of health resort services. The second part of the chapter analyzes the competiveness of selected health resorts in Malopolska province such as: Krynica-Zdrój, Muszyna and Szczawnica on the basis of the pilot study by Malopolska Tourist Organisation. The above mentioned researches demonstrate the essential factors which influence the tourist’s or patient’s choice of the health resort and the way in which he/she assesses the quality of provided services. Krynica - Zdrój stands out from the other health resorts in Malopolska. We can observe the growth in the tourism in this place not only among Polish, but also international tourists. People come to Krynica-Zdrój to rest or to improve their health condition. Polish health resorts have convenient conditions for growth of medical tourism and they become one of the most competitive on the European market. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject gmina pl
dc.subject przepisy prawne pl
dc.subject stan organizacyjno-prawny pl
dc.subject marketing produktu pl
dc.subject uzdrowisko pl
dc.subject turystyka pl
dc.title Analiza uwarunkowań organizacyjno-prawnych funkcjonowania gmin uzdrowiskowych pl
dc.title.alternative The analysis of organizational and legal factors of functioning of SPA communities pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T12:13:51Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info