Rozwój polskiego systemu bankowego - na przykładzie PEKAO S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Świderska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-31T18:55:11Z
dc.date.available 2014-01-31T18:55:11Z
dc.date.issued 2012-03-08 13:49:38
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5072
dc.description.abstract Przedmiotem niniejszej pracy jest przedstawienie etapów w jakich kształtował się polski system bankowy a następnie ukazanie go na przykładzie Banku Pekao SA. Część opisowa pracy zawiera charakterystykę systemu bankowego, szczegółowy opis historii powstania i rozwoju, po funkcję banków komercyjnych oraz zadań Banku Centralnego. Skupiając się na historii kształtowania się polskiego systemu bankowego przez te wszystkie lata, chciałam ukazać znaczącą różnicę od drugiej połowy XVIII do XXI wieku. Tą różnicę każdy z Nas jest w stanie dostrzec, a mianowicie na każdej ulicy napotykamy oddziały banków, za każdym rogiem jest ustawiony bankomat oraz ogólnodostępne systemy bankowości elektronicznej, z której każdy użytkownik konta może dokonać polecenia przelewu. Ponadto Bank Pekao SA doskonale nadaje się do porównania z początków powstania aż do teraźniejszości, ponieważ przechodził przez te okresy, a teraz jest jednym z banków dominujących na polskim rynku. pl
dc.description.abstract The main subject of this essay is to show stages of developing polish banking system and then reveal it on the example of Bank Pekao SA. Descriptive part of this essay includes description of banking system, detailed history of rising and evolving, commercial banks features and Central Bank duties. Focusing on history of creating polish banking system through all these years I want to emphasis significant difference between second half of XVIIIth century and XXIst century.This difference is easy for anyone to notice – on every street banks settled their branches, cash machines and public banking systems (kiosks) which serves clients with unmanned money transfer. Besides Bank Pekao SA is perfectly suitable for comparison between the beginning of this bank and the bank as it is nowadays, because it went through different stages of evolving and now is one of the biggest banks on polish market. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system bankowy pl
dc.subject operacje bankowe pl
dc.subject kredyty pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject bezpieczeństwo systemu bankowego pl
dc.subject banking system pl
dc.subject bank operation pl
dc.subject loans pl
dc.subject development pl
dc.subject security of banking system pl
dc.title Rozwój polskiego systemu bankowego - na przykładzie PEKAO S.A. pl
dc.title.alternative Development of Polish banking system – case study of PEKAO S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T12:13:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info