Zasady opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym na podstawie sklepu zielarsko - medycznego w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Stafińska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-01-31T19:09:09Z
dc.date.available 2014-01-31T19:09:09Z
dc.date.issued 2012-02-28 21:09:53
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5074
dc.description.abstract Każde przedsiębiorstwo, które rozpoczyna swoją działalność staje przed wyborem odpowiedniej formy opodatkowania, bez której nie byłoby w stanie funkcjonować. Decyzja ta jest bardzo istotna i wymaga przeprowadzenia odpowiedniej analizy, która ułatwi właścicielom wybór takiej formy opodatkowania, żeby firma przynosiła jak największe zyski po odliczeniu wszystkich kosztów nieuniknionych przy prowadzeniu działalności. Ocena każdej z poszczególnych form opodatkowania jest zadaniem wymagającym poświęcenia czasu, ale dzięki temu właściciele mają pewność, że wybrana przez nich forma rozliczania jest jak najbardziej odpowiednia dla prowadzonej przez nich działalności. Dokładnie taka sytuacja opisana jest w niniejszej pracy na podstawie sklepu zielarsko-medycznego w Nowym Sączu, którego założyciele także stanęli przed takim wyborem. Analiza wszystkich rodzajów systemów podatkowych względem dochodów uzyskanych przez przedsiębiorstwo na przestrzeni czterech lat, dała możliwość stwierdzenia, czy podjęte decyzje były słuszne oraz sformułować wnioski końcowe. pl
dc.description.abstract Every enterprise which is commencing its activity is faced with the choice of an appropriate form of taxation, without which getting up wouldn't be to function. This decision is very significant and requires conducting the appropriate analysis which will facilitate choice of such a form of taxation for owners so that the company brings the biggest profits after deducting all inevitable costs at the conduct of business. The evaluation of each of individual forms of taxation is a demanding, time-consuming task, but thanks to that owners are sure that the form of accounting chosen by them is the most appropriate for activity conducted by them. Such situation is described at this work based on the herbalist's - medical shop in Nowy Sącz, of which founders also were faced up with such a choice. Analysis of all kinds of tax systems over four years with regard to incomes earned by the enterprise gave the possibility of verification if the decisions made were right and to formulate the final conclusions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject podatek pl
dc.subject forma opodatkowania pl
dc.subject system podatkowy pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject dochody firmy pl
dc.subject działalność gospodarcza pl
dc.subject przychody pl
dc.subject koszty pl
dc.subject tax pl
dc.subject form of taxation pl
dc.subject tax system pl
dc.subject enterprise pl
dc.subject income of the company pl
dc.subject business activity pl
dc.subject revenue pl
dc.subject costs pl
dc.title Zasady opodatkowania działalności gospodarczej podatkiem dochodowym na podstawie sklepu zielarsko - medycznego w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative Principles of the business income tax on the example of the herbalist's - medical shop in Nowy Sącz pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T16:52:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info