Reklama na rynku fast food na przykładzie działalności McDonald’s w Nowym Sączu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Biskup, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-01T10:19:47Z
dc.date.available 2014-02-01T10:19:47Z
dc.date.issued 2012-02-29 19:41:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5094
dc.description.abstract Reklama jest bardzo silnym narzędziem marketingowym, które decyduje o tym, czy dany produkt zyska sobie uznanie wśród konsumentów, czy też nie. Niniejsza praca pokazuje ujęcie reklamy na rynku usług fast food na przykładzie nowosądeckiego McDonald’a. Informacje do tejże pracy zebrane zostały podczas bezpośredniej rozmowy z kierownikiem nowosądeckiego McDonald’a oraz z otrzymanych źródeł dotyczących restauracji, jak też z własnych obserwacji autora pracy. Marka McDonald’s jest jedną z najlepiej rozpoznawanych na świecie. W dużym stopniu to zasługa skutecznej reklamy. Nowosądecki McDonald’s prowadzi różne działania promocyjne, są to między innymi promocje sezonowe, rozdawanie upominków, udostępnianie ulotek informacyjnych, rozdawanie różnych artykułów, gratisów, czy też branie udziału w akcjach charytatywnych. Wszystkie działania dotyczące reklamy w nowosądeckim McDonaldzie podejmuje kierownictwo. Jednak reklamy proponuje i wprowadza dział marketingu sieci McDonald’s. Kierownictwo wprowadza wszystkie wymagane materiały, ale sami nie powiększają ich ilości, ani też nie zwiększają ich zasięgu. Nowosądecki McDonald’s nie posiada własnej strony internetowej, nie ma także audycji radiowej. Stosuje tylko reklamę zewnętrzną w postaci banerów, pylonu, jak też różnego rodzaju ulotek. Reklama w McDonaldzie skutkuje tym, iż wzbudza zainteresowanie produktem, sprawia pozytywne wyobrażenie o danym produkcie oraz powoduje, że dana reklama utkwi w pamięci potencjalnych klientów. pl
dc.description.abstract The advertising is a very strong marketing vehicle, which determines if a given product will win a recognition among customers or not. The present study shows the presentation of the advertising on the fast food market based on the McDonald’s from Nowy Sącz. The information used in this study has been obtained during a direct talk to the manager of the McDonald’s from Nowy Sącz, from received sources connected with the restaurant and from own observations of the author of the present study. The McDonald’s is one of the best recognizable brand names all over the world. It can to a large extent be credited to the effective advertising. The McDonald’s from Nowy Sącz conducts various promotion campaigns. They are, for example, seasonal promotions, a distributing of gifts or various goods, giving people the use of information leaflets and taking a part in charity events. All actions connected with the advertising in the McDonald’s in Nowy Sącz are taken by the management. However, all advertisements and commercials are proposed and introduced by the marketing department of the McDonald’s chain. The management introduces all needed materials without enlarging of their amount and reach. The McDonald’s from Nowy Sącz does not have its own website and radio broadcasts. It uses only an external advertising in the form of banners, a pylon and various leaflets. The advertising in the McDonald’s results in an arousing people’s interest in product and making a positive image of a given product. It causes, that a given advertising will stick in potential customers’ mind. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject reklama pl
dc.subject fast food pl
dc.subject McDonald’s pl
dc.subject klient pl
dc.subject promocja pl
dc.subject advertising pl
dc.subject fast food pl
dc.subject McDonald’s pl
dc.subject customer pl
dc.subject promotion pl
dc.title Reklama na rynku fast food na przykładzie działalności McDonald’s w Nowym Sączu pl
dc.title.alternative The advertising on the fast food market: a study based on the McDonald’s activity in Nowy Sącz pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T16:08:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info