Grupa a zespół w organizacji. Studium przypadku na przykładzie Fabryki Porcelany "Wałbrzych" S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Jankowiak Marta
dc.date.accessioned 2014-02-01T14:38:22Z
dc.date.available 2014-02-01T14:38:22Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5108
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza efektywności pracy zespołu w Fabryce Porcelany „Wałbrzych” S.A. oraz próba wykazania różnicy w działaniach odejmowanych przez zespół i grupę oraz ich wpływ na osiągane wyniki. Przedmiotem badań stały się grupa stworzona przez pracowników Działu Eksportu oraz zespół powołany w celu wprowadzenia nowego produktu na rynek. Postawiono następujące hipotezy badawcze, które miały pomóc w przeprowadzeniu badań: • Relacje oraz sposób pracy grupy mają wpływ na efekty pracy; • Komunikacja, zaufanie oraz wspólne rozwiązywanie problemów wpływają znacząco na osiągane wyniki; • Praca zespołu jest efektywniejsza od pracy grupy. W rozdziale pierwszym zostało omówione pojęcie organizacji, grupy oraz zespołu. Szeroko zostały opisane zasady funkcjonowania zespołu w organizacji, rodzaje grup, jakie występują w organizacji. Rozdział przedstawia różnice, jakie charakteryzują grupę oraz zespół, a także przytoczone są tu struktury organizacyjne pozwalające na funkcjonowanie zespołów w organizacji. Ponadto opisane w rozdziale zostały fazy tworzenia zespołu i rola lidera w zespole. Rozdział drugi definiuje określenie efektywności oraz sposoby jej mierzenia w organizacji i zespole. Opisane zostały czynniki wpływające na wzrost lub spadek efektywności pracy zespołu i sposoby poprawy efektywności zespołu. Rozdział trzeci charakteryzuje Fabrykę Porcelany „Wałbrzych” S.A., przedstawia jej krótką historię oraz zasoby ludzkie. Zostały tu także przedstawione zastosowane techniki badawcze. W rozdziale czwartym opisane zostały Dział Eksportu oraz badany zespół, a następnie przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject organizacja pl
dc.subject grupa w organizacji pl
dc.subject zespół pl
dc.subject efektywność zespołu pl
dc.subject lider pl
dc.title Grupa a zespół w organizacji. Studium przypadku na przykładzie Fabryki Porcelany "Wałbrzych" S.A. pl
dc.title.alternative Group versus team in a company. Case study on Walbrzych Porcelain Manufactory en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info