Zarządzanie zmianą w świetle dostosowania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu dla potrzeb osób niepełnosprawnych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lipiec, Jacek
dc.contributor.author Głowacz Michał
dc.date.accessioned 2014-02-01T14:50:36Z
dc.date.available 2014-02-01T14:50:36Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5116
dc.description.abstract Procesy zmiany towarzyszą rozwojowi szkół i uczelni wyższych, dzięki czemu oferują one coraz to lepsze programy dydaktyczne, nowe metody nauczania oraz wdrażają procesy dostosowania swoich placówek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Uczelnie wyższe w Polsce powoli zaczynają rozumieć problem niepełnosprawności i dostosowują swe budynki oraz program nauczania dla potrzeb tych osób. Celem niniejszej pracy jest prezentacja koncepcji zarządzania zmianą w świetle dostosowania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przedstawiono uczelnię – jej rys historyczny, misję, schemat organizacyjny, aktualny stan dostosowania uczelni dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz główne problemy, które napotykają osoby niepełnosprawne w WSB-NLU. Przedstawiono definicję zmiany oraz jej rodzaje, do których możemy zaliczyć zmianę strukturalną, redukcję kosztów oraz zmianę procesu. Opisano procesy związane z przygotowaniem się do zmiany, z naciskiem na warunki konieczne dla zmiany i podstawowe kroki do ich spełnienia. Zaprezentowano proces wdrożenia zmiany i jego elementy- zaangażowanie kluczowych osób, utworzenie planu, celebracja kamieni milowych i pomoc konsultantów. Nakreślono problematykę osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej oraz przedstawiono opis polityki społecznej Unii Europejskiej w stosunku do osób niepełnosprawnych. Część badawcza zawiera całościowy opis zaradzenia problemom osób niepełnosprawnych w WSB-NLU oraz przedstawia, jak powinien wyglądać proces zmiany. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zmianą pl
dc.subject niepełnosprawni pl
dc.subject wdrożenie zmiany pl
dc.subject reakcja na zmiany pl
dc.subject proces zmiany pl
dc.title Zarządzanie zmianą w świetle dostosowania Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu dla potrzeb osób niepełnosprawnych pl
dc.title.alternative Change management according to the process of adjusting Nowy Sącz School of Business - National-Louis University to the disabled needs en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info