Środki trwałe i ich ewidencja na przykładzie firmy "Zakład Masarski Szubryt"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mendys, Stanisław
dc.contributor.author Zięba Jolanta
dc.date.accessioned 2014-02-01T19:51:42Z
dc.date.available 2014-02-01T19:51:42Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5128
dc.description.abstract Środki trwałe jak również środki trwałe w budowie należą do rzeczowego majątku trwałego jednostki gospodarczej i stanowią najmniej płynną część tego majątku, co oznacza, że najtrudniej można je spieniężyć. W związku z tym są one bardzo ważnym składnikiem aktywów i jednostka gospodarcza mająca zamiar podjąć decyzję o ich nabyciu musi rozpatrywać wiele aspektów dotyczących ulokowania w nich swoich środków finansowych. Nierozerwalną sprawą związaną ze środkami trwałymi jest amortyzacja odzwierciedlająca ich zużywanie się w czasie, które nie następuje w jednym procesie produkcyjnym, ale sukcesywnie przez wiele tych procesów (przez wiele lat) oraz umorzenie, które ukazuje utratę wartości środków trwałych na skutek amortyzacji. Amortyzacja środków trwałych jest nie tylko obrazem zużywania się środków trwałych, ale kosztem mającym wpływ na wynik finansowy jednostki, w związku z czym zajmuje ważne miejsce wśród zagadnień dotyczących środków trwałych. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie istoty środków trwałych i środków trwałych w budowie definiowanych przez ustawę o rachunkowości w aspekcie także ustawy podatkowej oraz amortyzacji, zasadom jej ustalania i metodom obliczania. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject środki trwałe pl
dc.subject wartość firmy pl
dc.subject ewidencja środków trwałych pl
dc.subject amortyzacja pl
dc.subject "Zakład Masarski Szubryt" pl
dc.title Środki trwałe i ich ewidencja na przykładzie firmy "Zakład Masarski Szubryt" pl
dc.title.alternative Tangible assets and their records on the example of the company "Zakład Masarski Szubryt" pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info