Dystrybucja zdywersyfikowanego portfela produktów na przykładzie przedsiębiorstwa "Spec - Bet"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chlipała, Paweł
dc.contributor.author Paszkowska Dorota
dc.date.accessioned 2014-02-01T21:13:57Z
dc.date.available 2014-02-01T21:13:57Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5132
dc.description.abstract Niniejsza praca przedstawia zagadnienie dystrybucji zdywersyfikowanego portfela produktów. Nakreślona tematyka pracy obejmuje dystrybucję, która jest jednym z czterech głównych narzędzi marketingu – mix. Ma ona za zadanie dostarczyć finalnym nabywcom produkty przez nich pożądane w odpowiednim dla nich miejscu i czasie oraz po adekwatnej cenie oraz portfel produktów, na który składa się zestaw produktów różniących się między sobą pod wieloma względami (cyklu życia, cyklu rynku itp.). Kolejnym aspektem poruszanym w pracy jest problematyka organizowania i koordynowania dystrybucji przedsiębiorstwa posiadającego w swojej ofercie zdywersyfikowany portfel produktów. W niniejszej pracy podjęłam się analizy systemu dystrybucji producenta szerokiego portfela produktów, a dokładnie prefabrykatów betonowych. Temat ten jest bardzo ważny, jak podkreśla również literatura przedmiotu, gdyż zwraca uwagę na znacznie i rolę dystrybucji w tworzeniu wartości dla klienta oraz zdobywaniu przewagi konkurencyjnej. W realiach dzisiejszego rynku, nasilonej walki konkurencyjnej firmy wykorzystują wszystkie możliwości dotarcia do konsumenta. Warto więc wiedzieć, ze dobrze zaprojektowana i skuteczna dystrybucja pełni wśród nich bardzo istotną rolę- umożliwia przedsiębiorstwu zdobycie konsumenta dostarczając mu produkt o jak najwyższej użyteczności na warunkach, które mu odpowiadają. Temat pracy jest autorce szczególnie bliski, ponieważ wskazuje problem, którym badana firma powinna się w jak najbliższym czasie zająć dla utrzymania swojej pozycji, wypracowanej przez 38 lat istnienia. Przedsiębiorstwo, które autorka niniejszej pracy opisuję jest biznesem rodzinnym, prowadzonym już przez drugie pokolenie, wcześniej przez dziadków, a teraz rodziców autorki. Głównym celem pracy jest zbadanie czy w realiach dzisiejszego rynku korzystanie jedynie z bezpośredniego kanału dystrybucji produktów do dystrybucji zdywersyfikowanego portfela produktów jest wystarczające. Główną tezą jest, przeświadczenie, że aby efektywnie i skutecznie zarządzać dystrybucją zdywersyfikowanego portfela produktów nie wystarczy posługiwać się jedynie bezpośrednim kanałem dystrybucji, ale należy stosować również inne alternatywne formy dystrybucji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject kanały dystrybucji pl
dc.subject strategie dystrybucji pl
dc.subject dystrybucja zdywersyfikowana portfela produktów pl
dc.subject firma "Spec-Bet" pl
dc.title Dystrybucja zdywersyfikowanego portfela produktów na przykładzie przedsiębiorstwa "Spec - Bet" pl
dc.title.alternative Distribution of the diversified product portfolio on the example of "Spec – Bet" Company pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info