Rozwój kapitału ludzkiego na przykładzie Muzeum Okręgowego w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuła, Bogusz
dc.contributor.author Kozioł Piotr
dc.date.accessioned 2014-02-01T22:21:08Z
dc.date.available 2014-02-01T22:21:08Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5135
dc.description.abstract Współczesne organizacje, zarówno wielkie korporacje, jak i małe firmy, funkcjonują w warunkach zmieniającego się otoczenia, charakteryzującego się takimi cechami jak: silna konkurencja, rosnące wymagania ze strony konsumentów wobec wysokiej jakości i równocześnie korzystnej ceny oferowanych produktów i usług, zmienność prawnych, politycznych i społecznych uwarunkowań, szybkie wprowadzenie innowacji, zmiany w systemach wartości i poziomie wykształcenia ludności. Efektem tych zmian są modyfikacje w zachowaniu się organizacji w otoczeniu, których wyrazem jest reorientacja w sprawowaniu poszczególnych funkcji, w tym funkcji personalnej. Za szczególnie istotne należy uznać implikacje wspomnianych zmian w odniesieniu do sfery funkcji personalnej organizacji, bowiem jednym z najważniejszych warunków skutecznego działania jest zaangażowany i produktywny personel, tzn. taki, który łatwo adaptuje się do zmian, jest wysoko wykwalifikowany, posiada silną motywację, wyraża gotowość uczenia się, potrafi pracować zespołowo. Stanowi on wtedy strategiczny zasób rozwoju organizacji, a zarządzanie nim jest równie ważne jak formułowanie strategii, czy gospodarowanie środkami finansowymi. Strategie tworzą bowiem ludzie i oni również decydują o tym jak zostaną spożytkowane zasoby finansowe. Stąd też tym, co wyróżnia silną organizację spośród innych są wysoko umotywowani, zaangażowani i kompetentni menedżerowie, handlowcy, inżynierowie, pracownicy produkcyjni i pracownicy obsługi. Celem głównym jest identyfikacja i ocena zarządzania kapitałem ludzkim w Muzeum Okręgowym w Tarnowie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject rozwój kapitału ludzkiego pl
dc.subject Muzeum Okręgowe w Tarnowie pl
dc.subject gospodarka oparta na wiedzy pl
dc.subject coaching pl
dc.subject mentoring pl
dc.subject case study pl
dc.subject controlling personalny pl
dc.title Rozwój kapitału ludzkiego na przykładzie Muzeum Okręgowego w Tarnowie pl
dc.title.alternative Evolution of human capital on example of district Museum in Tarnow pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info