Rola zasobów ludzkich w zarządzaniu projektami

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mesjasz, Czesław
dc.contributor.author Smykowski Łukasz
dc.date.accessioned 2014-02-02T16:01:58Z
dc.date.available 2014-02-02T16:01:58Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5159
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest próba zgromadzenia i opisania podstawowych zagadnień związanych z zarządzaniem zespołem projektowym. Autor stara się w niej zwrócić uwagę na najważniejsze aspekty dotyczące zespołu - zarówno podczas tworzenia definicji jego budowy, późniejszych działań precyzujących jego kształt jak i samego procesu kierowania. W pracy przedstawiono pojęcie ‘zarządzania projektami’ oraz jego podstawowe wyznaczniki, a także specyfikę zarządzania zespołem projektowym – jego odmienności w stosunku do kierowania zespołem ‘regularnym’. Omówiono zagadnienia związane z budową zespołu - określenie wymagań poprzez ustalenie cech i predyspozycji, które powinni posiadać członkowie zespołu, poprzez budowę odpowiedniej dla specyfiki projektu struktury organizacyjnej po elementy odpowiedniej integracji zespołu projektowego. Opisano, jak skutecznie motywować zespół składający się z różnych osób pracujących ze sobą w różnym czasie. Nakreślono zasady skutecznej komunikacji oraz konflikty i metody ich rozwiązywania, a także ocenę członków zespołu projektowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie projektami pl
dc.subject projekt pl
dc.subject zespół projektowy pl
dc.subject kierowanie zespołem projektowym pl
dc.subject komunikacja w zespole pl
dc.subject konflikt pl
dc.title Rola zasobów ludzkich w zarządzaniu projektami pl
dc.title.alternative The role of human resources in project management en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info