Porównanie wakacyjnych ofert wiodących nowosądeckich biur podróży dotyczących Turcji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Jacek
dc.contributor.author Bołoz, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-02-03T08:35:38Z
dc.date.available 2014-02-03T08:35:38Z
dc.date.issued 2012-02-29 14:31:18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5187
dc.description.abstract Celem pracy jest systematyka pojęć z zakresu turystyki i rynku turystycznego a następnie na tej podstawie dokonano porównania wakacyjnych ofert dotyczących Turcji, trzech wiodących biur podróży z Nowego Sącza. Wywołany kryzys ekonomiczny nie spowodował ogromnych zahamowań na rynku sprzedaży ofert turystycznych. W pracy dokonano charakterystyki rynku turystycznego województwa małopolskiego na tle innych województw, aby lepiej zobrazować podmioty turystyczne w Nowym Sączu. W badaniu użyto materiałów udostępnionych przez nowosądeckie biura podróży. Dokonując porównania wakacyjnych ofert dotyczących Turcji, zauważono znaczące podobieństwa programowe. pl
dc.description.abstract The object of this dissertation is concepts classification of tourism and tourist market. What is more, based on this classification a comparison of holiday offers for Turkey three leading travel agencies in Nowy Sącz was made. Economic crisis has not caused a decline in the tourist market. This dissertation compared tourism market in Małopolska to other provinces to better show the tourist operators in Nowy Sącz. Materials used in the study were provided by travel agencies in Nowy Sącz. By comparing holiday offers for Turkey significant similarities were noticed. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject turystyka pl
dc.subject rynek turystyczny pl
dc.subject biuro podróży pl
dc.subject Turcja pl
dc.subject oferta pl
dc.subject tourism pl
dc.subject tourist market pl
dc.subject travel agency pl
dc.subject Turkey pl
dc.subject offer pl
dc.title Porównanie wakacyjnych ofert wiodących nowosądeckich biur podróży dotyczących Turcji pl
dc.title.alternative A comparison of holidays offers for turkey the main travel agencies in Nowy Sącz pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T16:52:17Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info