Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy jako podstawa systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie na przykładzie Centrum P520

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Jachym, Marzena
dc.date.accessioned 2014-02-03T08:37:02Z
dc.date.available 2014-02-03T08:37:02Z
dc.date.issued 2012-03-01 12:07:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5188
dc.description.abstract Tematem niniejszej pracy jest ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy stanowiąca kluczowy element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w przedsiębiorstwie. Jej celem jest dokonanie oceny ryzyka zawodowego dla pracowników na wybranych stanowiskach w jednym z wydziałów Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu. Dodatkowym celem jest omówienie wybranej dla celów analizy techniki oceny ryzyka zawodowego. Tak sformułowanym celom została podporządkowana struktura pracy. Składa się ona z trzech rozdziałów, podzielonych na podrozdziały. W rozdziale pierwszym zdefiniowano szereg pojęć wiążących się z ryzykiem zawodowym i jego oceną (stanowisko pracy, zagrożenie, choroba zawodowa i in.) oraz omówiono różne czynniki ryzyka istotne na stanowiskach w badanym podmiocie. Kolejny rozdział zawiera charakterystykę metody matrycowej według normy PN-N-18002:2000 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy”. Ostatni rozdział pracy stanowi studium przypadku, w którym, w oparciu o wybraną jednostkę, zostało wykonane badanie poziomu ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie. Praca odpowiada na pytania, czym jest ryzyko zawodowe i jak wygląda jego ocena na konkretnym stanowisku pracy. Przy jej tworzeniu wykorzystano literaturę przedmiotu z zakresu zarządzania ryzykiem zawodowym i bezpieczeństwa i higieny pracy, akty prawne odnoszące się do tematu pracy, wybrane polskie normy oraz źródła pochodzące z Internetu. W stosunku do kierownika Działu Technicznego, kierującego pracą wydziałowych technologów, uznano, że ryzyko na jego stanowisku stanowiskach jest dla większości zagrożeń małe, z wyjątkiem stresu i wypadku komunikacyjnego lub lotniczego i że jest ono dopuszczalne przy zachowaniu szeregu warunków. W odniesieniu do pomocy produkcyjnej, czyli osób wspomagających pracę pracowników produkcyjnych, ustalono, że ryzyko na tego typu stanowiskach jest dla większości zagrożeń małe, lecz istnieją zdarzenia, których ryzyko jest średnie, i są to upadki z wysokości oraz potrącenia przez poruszające się środki transportu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject ocena ryzyka zawodowego pl
dc.subject system zarządzania BHP pl
dc.subject studium przypadku pl
dc.title Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy jako podstawa systemu zarządzania BHP w przedsiębiorstwie na przykładzie Centrum P520 pl
dc.title.alternative Job risk assessment as the basis for health and safety management in a company. A case study of P520 Production Center pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T16:52:21Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info