Podatki i opłaty lokalne jako źródło finansowania rozwoju gminy Dąbrowa Tarnowska

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honkisz, Małgorzata
dc.contributor.author Mendys, Dominika
dc.date.accessioned 2014-02-03T10:51:47Z
dc.date.available 2014-02-03T10:51:47Z
dc.date.issued 2012-03-01 11:05:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5194
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie możliwości uzyskiwania dochodów przez gminę z podatków i opłat lokalnych jako głównego źródła dochodów własnych na przykładzie gminy Dąbrowa Tarnowska. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy z nich przedstawia podstawowe pojęcia dotyczące samorządu terytorialnego na szczeblu gminy, istotę jej funkcjonowania, zadania oraz proces tworzenia i wykonywania budżetu gminy, charakterystykę gminnych dochodów i wydatków budżetowych. Rozdział drugi jest poświęcony ogólnej charakterystyce gminy Dąbrowa Tarnowska, przedstawia również jej poziom aktywności gospodarczej na jej obszarze oraz dochody z majątku. Ponadto została omówiona gospodarka finansowa gminy w latach 2006-2010. Trzeci rozdział prezentuje strukturę dochodów gminy z podatków i opłat lokalnych uzyskanych przez badaną gminę w latach 2006-2010. Zawiera również analizę dochodów z poszczególnych podatków i opłat, ich udział w dochodach własnych oraz ogólnych, jak również wysokość ulg i umorzeń podatków, czy stan zaległości. Ostatni rozdział przedstawia możliwości zwiększenia dochodów gminy poprzez wprowadzenie podatku katastralnego, prowadzenie działalności gospodarczej, jak również pozyskiwanie dotacji z budżetu państwa oraz z budżetu Unii Europejskiej. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu. Istotnym źródłem wiedzy były ustawy dotyczące: samorządu terytorialnego, finansów gminy oraz podatków i opłat lokalnych. Dane przedstawione w pracy zostały opracowane na podstawie rocznych sprawozdań z wykonania budżetu gminy Dąbrowa Tarnowska oraz informacji zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Gminy. Podsumowując, możliwości jakie posiada gmina w zakresie uzyskiwania dochodów z podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, że są one osiągane w miarę możliwości na jakie pozwala sytuacja w społeczeństwie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject jednostka samorządu terytorialnego pl
dc.subject gmina pl
dc.subject budżet gminy pl
dc.subject dochody gminy pl
dc.subject podatki i opłaty lokalne pl
dc.title Podatki i opłaty lokalne jako źródło finansowania rozwoju gminy Dąbrowa Tarnowska pl
dc.title.alternative Local taxes and fees as a source of financing the development of Dąbrowa Tarnowska commune pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-01-31T16:08:15Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info